ALLER FØRST: Dagens forslag til langlesing er samfunnsdebattanten Bjørn Stærks interessante foredrag om ytringsfrihet, nå publisert som tekst hos Agenda Magasin«For det har en pris, dette at vi i tjue år nå har jobbet for å legitimere islamhat i Norge. Prisen betales ikke av meg, men av norske muslimer og alle som har bakgrunn i muslimske land».

BLIR UNDERSØKT: Tilsynsrådet for advokatvirksomhet varsler at det vil gjennomføre et tilsyn ved Advokatfirmaet Rogstad, som ble omtalt i en større VG-reportasje lørdag: Kontoret styres av den bedrageridømte Afzzal Ghauri (38), som bygde opp virksomheten mens han ennå sonet fengselsstraff.

– En som er dømt for alvorlig økonomisk kriminalitet bør normalt ikke kunne lede et advokatfirma kort tid etter at han kommer ut av fengsel, sa Advokatforeningens generalsekretær Merete Smith søndag.

En rekke advokater i Rogstad har også i perioder vært fratatt advokatbevillingen, kom det fram i VGs artikkel (som også kommer med en forgreining inn i Lime-saken, der Rogstad har representert flere av de tiltalte og hvor et tolkefirma eid av Ghauris lillebror har fakturert en millionsum – les hele).