STORM MOT VINDKRAFT: Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) la i dag fram rammeplanen for vindkraftutbygging i Norge - en faglig gjennomgang av områdene i Norge med tanke på miljø og lønnsomhet. NVE utpeker 13 av 43 vurderte områder som «mest egnet». Flere av områdene har søknader om konsesjon til behandling (eller klagebehandling):

  • I Trøndelag: Brungfjellet i Klæbu, Svarthammaren i Snillfjord
  • På Vestlandet: Dalsbotnfjellet i Gulen (Sogn og Fjordane)
  • Måsøy i Vest-Finnmark
  • Larvik i Vestfold

NVE understreker at disse anleggene fortsatt vurderes etter like strenge kriterier som alle andre steder. Vindkraftutbygging har allerede skapt sterk konflikt på Vestlandet, i Trøndelag og i Finnmark. Spesielt de to siste regionene har flere søknader om store prosjekter til behandling hos myndighetene, særlig Gamvik og Lebesby i Øst-Finnmark, som havnet i NVEs kategori for «nesten utpekt» som mest egnet. Myndighetene definerer også store soner med «harde og myke eksklusjoner», områder hvor det blir langt vanskeligere å få konsesjon.

En klassisk konflikt mellom klimatiltak og naturødeleggelser (samt negative konsekvenser for reindriftsnæringa) blusser uansett opp igjen: - Vi sitter fortsatt i sjokktilstand. Dette er kritisk for Trøndelag. Vi hadde ikke i vår villeste fantasi sett for oss dette, sier Jonny Remmereit i Trondhjems Turistforening til NRK om rammeplanen.

På grunn av lav lønnsomhet er det stort sett utenlandske investorer som står bak utbyggingsplanene. Noen kommuner omtaler vindkraftutbygging som en økonomisk livbøye for dem, mens motstandere innvender at det skaper minimalt med arbeidsplasser, og stiller spørsmål ved hvor mye skatteinntekter flere av anleggene egentlig vil generere.