AVTALE OM Å SENKE SKULDRENE LITT: En stund så det ut til at Italia kom til å hindre at EU-statslederne i det hele tatt fikk signert noen felles erklæring på toppmøtet. Men etter samtaler gjennom hele natta var det klokka halv fem i morges klart at det blir en tentativ avtale om migrasjon – noe italienerne satte som forutsetning for å bli med på resten av sluttdokumentet. Hovedpunktet i avtalen er nye «migrantsentre» (asylmottak, om du vil) i EU-land på frivillig basis som skal beslutte retur av personer uten krav på beskyttelse og fordele de godkjente. Dette fellesansvaret skal avlaste Italia, Spania og Hellas. (Jeg forstår foreløpig ikke helt hva dette innebærer i praksis, må jeg tilstå). Samtidig forplikter alle seg til å styrke kontrollen av yttergrensene og gi mer penger til Tyrkia og land i Nord-Afrika.  Spørsmålene er imidlertid flere enn svarene:

  • De 28 EU-landene er enige om å undersøke muligheten for transittmottak utenfor Europa, men ingen nord-afrikanske land er foreløpig med på laget, og Marokko avviste konseptet så sent som i går.
  • Det ser ikke ut til å være lagt føringer for reformeringen av EUs asylregler utover at «arbeidet fortsetter»
  • Ingen signaler (såvidt jeg har sett) om at EU nærmer seg å løse selve fordelingen land for land av reelle flyktninger/asylanter
  • I skrivende stund er det uklart om framdriften er stor nok til å legge regjeringskrisen i Tyskland på is. Angela Merkel vedgår at «det gjenstår mye arbeid» for å forene de ulike ståstedene.

SKANDALEN FORTSETTER: Adresseavisen har publisert nye opplysninger fra politiavhørene av daværende Ap-topp Rune Olsø og gruppeleder Geir Waage fra korrupssjonsetterforskningen i Trondheim som Økokrim til slutt henla etter bevisets stilling. Avhørene avslører blant annet at Olsø formulerte store deler av Aps og bystyrets politikk på det aktuelle området mens han var inhabil. «Hva sier egentlig det om kulturen i Trondheim Arbeiderparti? Har den etiske ryggmargsrefleksen blitt svekket av lojalitet, vennskap og tette bånd?», skriver Adressas politiske redaktør Tone Sofie Aglen i en kommentar.

ULOVLIG? Jusprofessor Eivind Smith ved UiO, en av landets nestorer innen forvaltningsrett, sier til NRK at Stortingets vedtak om å slå sammen Troms og Finnmark (les: KrF og Venstres krav til regjeringen for å gjennomføre kommunereformen) ikke var i samsvar med loven.Årsaken er at vedtaket innebærer at Stortinget driver forvaltning med dette vedtaket, ikke bare lovgivning. Loven sier at slike vedtak først skal utredes og sendes på høring, noe som ikke er gjort i denne saken. Egentlig var det ikke tenkt at noen av de nordnorske fylkene skulle slås sammen. Men så, for ett år siden, ble Høyre og Frp enig med Venstre og KrF «på bakrommet» om å slå sammen fylkene, og vedtok det i Stortinget etter et benkeforslag fra Frps Helge André Njåstad. Så startet spetakkelet i nord. Verken regjeringen eller opposisjonen på Stortinget vil imidlertid gjøre dette til et spørsmål om juss. SVs Karin Andersen mener det må en politisk løsning til (hun ønsker et stortingsvedtak om å stanse sammenslåingen). Hvis det ikke kommer, lanserer Smith et alternativ for Finnmark: Å dra Staten for retten for lovbrudd.