10 DAGER: Dagens snakkis først. NRK har altså kommet til at de beklager og går til det sjeldne skritt å slette den ti dager gamle «jødesvin»-vitsen der en ortodoks jøde og en annen mann spiller Scrabble i en park. Mannen må velge mellom å legge ned ordet «jødesvin» på brettet, eller tape spillet.

Etikkredaktør og fungerende kringkastingssjef i NRK, Per Arne Kalbakk, avviser at sketsjen er antisemittisk, som flere kritikere har hevdet, med at hensikten var det motsatte: Å vise at slik ordbruk ikke er greit.

Satiriker og forfatter Dagfinn Nordbø mener det er NRKs humoravdeling som har sviktet de unge satirikerne ved å ikke stanse innslaget, og mener det bunner i ukunne. NRKs underholdningsredaktør Charlo Halvorsen skriver i beklagelsen at det var akkurat det: «Vi visste selvsagt at ordet var brutalt og krenkende, og i denne konteksten måtte ordet være krenkende for at sketsjen skulle fungere. Men ordet hadde en alvorligere betydning for spesielt det jødiske miljøet i Norge enn hva vi dessverre var klar over», skriver han i beklagelsen.