NYTT VARSEL: Organisasjonsutvalget i Fremskrittspartiet bekreftet fredag formiddag at de har mottatt et nytt varsel om Ulf Leirstein, som i fjor trakk seg fra alle verv etter at det ble kjent at han hadde sendt hardporno til et 14 år gammelt FpU-medlem og foreslått å invitere et 15-årig FpU-medlem til trekantsex. Det nye varslet omhandler forhold fra samme tidsperiode og «ligger 7-8 år tilbake i tid», ifølge lederen for organisasjonsutvalget.

Varselet kom for to uker siden, men vil ikke bli behandlet av partiet. Årsaken er at Leirstein melder seg ut av Frp, noe han selv opplyste om på Facebook fredag morgen – før den nye varselsaken var kjent for offentligheten.

«Heksejakten jeg og mine nærmeste har blitt utsatt for oppleves ikke å stå i forhold til hva jeg har gjort og hva jeg beskyldes for», heter det i Leirsteins innlegg, der den nye varselsaken ikke er omtalt. «Jeg melder meg derfor ut av Frp og håper at dette kan roe situasjonen for partiet», heter det videre.

Så seint som i mars gikk Frp-profilen ut i Moss Avis og uttalte at «jeg er ikke dømt for noe, men jeg har fått en straff i partiet og den har jeg tatt», samtidig som han ikke utelukket å ta gjenvalg til Stortinget. Flere hadde da reagert negativt på at han hadde fått rollen som ordstyrer på årsmøtene til Innlandet og Viken Frp.

MER «MENNESKELIG»: Frankrikes president Emmanuel Macron holdt i går sin første pressekonferanse på to år, der han lovet å gjøre politikken sin mer «menneskelig»: Kort fortalt vil han kutte skattene for de som tjener lite eller middels, men samtidig fortsette sin påbegynte plan for å liberalisere Frankrike. Det betyr at han også vil kutte i offentlige utgifter, selv om han lovet å ikke legge ned flere skoler og sykehus. «De gule vestene», som i fem måneder har demonstrert på ukentlig basis over store deler av landet, har kommet med krav om både mindre skatt og bedre velferdstjenester. Gårsdagens pressekonferanse var et ledd i presidentens forsøk på å stagge demonstrantene. Franske myndigheter har de siste månedene gjennomført en rekke folkemøter i flere franske byer for å lytte til velgerne (også kong Ludvig den 16. inviterte til lignende møter i 1789, noe Macron-kritikere selvsagt har påpekt: Møtene skulle dempe folkets misnøye, men endte i den franske revolusjon der den eneveldige kongen til slutt ble henrettet med giljotin).

FLY PÅ BAKKEN: 1409 SAS-piloter i Norge, Sverige og Danmark gikk fredag morgen ut i streik – i hovedsak ønsker de større forutsigbarhet mellom arbeid og fritid (men lønn har også vært tema i forhandlingene, der pilotene mener det har oppstått et gap til ansatte i konkurrerende selskaper): Majoriteten av pilotene har ikke fast, men variabel turnusordning, noe som er vanskelig å kombinere med familieliv. SAS avsluttet angivelig en rekke avtaler som regulerte turnus og arbeidstid like før forhandlingsstart. Ledelsen i selskapet mener pilotenes krav vil medføre så store utgifter at det kan ta knekken på selskapet. Analytiker Ole Martin Westgaard i DNB Markets tror SAS kan tape 75-100 millioner svenske kroner hver dag på streiken, som kan spise opp hele det forventede overskuddet for 2019 dersom den varer i 15 dager, ifølge Aftenposten.

GÅR LØS PÅ PAPPAPERMEN: Kristelig Folkeparti varsler kamp om ordningen for foreldrepermisjon – et av forslagene det skal stemmes over på helgas landsmøte er å fjerne fedrekvoten helt. «Vi mener at dagens tredeling går på bekostning av mors del av foreldrepermisjonen. Ordningen for overføringen av permisjon mellom foreldrene er også for rigid», sier familiepolitisk talsperson Jorunn Gleditsch Lossius til Fædrelandsvennen i dag. Selv stemmer hun på stortingsgruppas forslag, der fedrekvoten beholdes og mødrekvoten utvides — men på sikt håper hun å fjerne kvotene helt. Ny andre nestleder i KrF blir for øvrig Ingelin Noresjø fra Nordland, som tilhørte den «røde» siden i vinterens veivalgsstrid. Kjell Ingolf Ropstad blir som kjent ny partileder, mens Olaug Bollestad fortsetter som første nestleder.

NAIV VS. SOFT: «Naiviteten til SV kjenner ingen grenser. Å importere fremmedkrigere til Norge, og tro at ekstreme jihadister kan rehabiliteres i norske fengsler er ikke annet enn skremmende naivt», skriver justis- og innvandringsminister Jøran Kallmyr (Frp) på Facebook. Bakgrunnen er et forslag fra SV-politikerne Petter Eide, Audun Lysbakken og Karin Andersen, som «vil ha norske terrorister i norske fengsler», forstått som at IS-krigere med norsk statsborgerskap bør straffeforfølges i Norge. SV-erne vil ikke bruke begrepet «å hente hjem» og påpeker at krigsforbrytere skal møtes med «knallharde reaksjoner»: – SV vil ikke være «softe» i dette spørsmålet. Her er det statsministeren som er grei og «soft» når hun lar krigsforbrytere være i fred, sier Eide til VG. Høyre mener det er bedre at forbrytelser straffes der de er begått – og påpeker at det pågår vurderinger rundt opprettelsen av en internasjonal straffedomstol i Syria.