NYTT VARSEL: Organisasjonsutvalget i Fremskrittspartiet bekreftet fredag formiddag at de har mottatt et nytt varsel om Ulf Leirstein, som i fjor trakk seg fra alle verv etter at det ble kjent at han hadde sendt hardporno til et 14 år gammelt FpU-medlem og foreslått å invitere et 15-årig FpU-medlem til trekantsex. Det nye varslet omhandler forhold fra samme tidsperiode og «ligger 7-8 år tilbake i tid», ifølge lederen for organisasjonsutvalget.

Varselet kom for to uker siden, men vil ikke bli behandlet av partiet. Årsaken er at Leirstein melder seg ut av Frp, noe han selv opplyste om på Facebook fredag morgen - før den nye varselsaken var kjent for offentligheten.

«Heksejakten jeg og mine nærmeste har blitt utsatt for oppleves ikke å stå i forhold til hva jeg har gjort og hva jeg beskyldes for», heter det i Leirsteins innlegg, der den nye varselsaken ikke er omtalt. «Jeg melder meg derfor ut av Frp og håper at dette kan roe situasjonen for partiet», heter det videre.

Så seint som i mars gikk Frp-profilen ut i Moss Avis og uttalte at «jeg er ikke dømt for noe, men jeg har fått en straff i partiet og den har jeg tatt», samtidig som han ikke utelukket å ta gjenvalg til Stortinget. Flere hadde da reagert negativt på at han hadde fått rollen som ordstyrer på årsmøtene til Innlandet og Viken Frp.