OMSTRIDT «GAVE»: Forrige uke bestemte den danske regjeringen seg for å donere 250 000 Johnson & Johnson-vaksiner til Rwanda. Nå skriver Jyllands-Posten at vaksine-gaven er direkte knyttet til avtalen om å opprette et dansk asylmottak i Rwanda.

Den danske regjeringen har lenge tatt til orde for opprettelsen av asylmottak utenfor Europa dit de kan fly nyankomne flyktninger og migranter fra Danmark. I våres signerte den danske regjeringen to avtaler med det rwandiske regimet om et mulig asyl-samarbeid, dog uten at etablering av danske mottak i Rwanda ble nevnt. (FNs høykommissær for flyktninger har kalt en slik «eksport» av asylbehandlingen for «moralsk klanderverdig, avhumaniserende, utnyttende og farlig».)

Både forskere og opposisjonspolitikere i Danmark er sterkt kritiske til måten regjeringen knytter vaksinegaven opp mot det aktuelle asylsamarbeidet. Simon Turner, førsteamanuensis og Rwanda-forsker ved Københavns Universitet, mener vaksinene klart må sees på som et ledd i et forsøk på å overtale Rwanda om et mottak. Rosa Lund, politiker for det rød-grønne partiet Enhetslisten, kaller hele prosessen «skitten».

– Dette handler om en verdensomspennende epidemi der Vesten er langt fremme på helsefronten. Vurderingen bør være å skaffe vaksiner til de stedene vi kan hjelpe mest. Ikke dit vi kan kaste våre asylsøkere, sier hun til Jyllands-Posten.