SLÅR RING OM SKOLEKRITIKER: Det kan virke som både Utdanningsetaten i Oslo og en del politikere har undervurdert sprengkraften i personalsaken mot lærer Simon Malkenes. I Klassekampen i dag erklærer 30 (!) lærerkolleger på Ulsrud VGS sin støtte til Malkenes, dagen etter at rektor i et opphetet personalmøte skal ha advart om at dette kunne skade skolens omdømme. «Det kan se ut som at det er risikabelt å fortelle hvordan ting faktisk kan være i en vanlig skolehverdag, tatt i betrakting den reaksjonen (Malkenes) har fått i etterkant. Sånn kan vi ikke ha det», skriver lærerne under fullt navn.
Fagdirektør Anine Kierulf ved Norges nasjonale institusjon for menneskerettigheter retter skytset mot utdanningsdirektør Astrid Søgnen:
«At øverste leder for utdanning i Oslo ikke har større forståelse for ytringsfrihetens begrunnelser og betydning, er  forstemmende. (...) med de siste tiårs vedvarende rettighetsopplysning, kunne man jo håpe at i alle fall en etat med ansvar for kunnskapsløft og utdannelse hadde modernisert seg på en demokratisk opplyst måte og kvittet seg med arbeiderpartistatens paternalistiske arv».
Søgnen skrev i går at «elever skal slippe å føle seg uthengt og stigmatisert av sin egen lærer» og at «saken handler om elevenes skolemiljø, og ikke først og fremst ansattes ytringsfrihet».

Vil du heller få vår nyhetsoppdatering rett i innboksen? Meld deg på her!

Du kan også få vårt nyhetsbrev rett i din Messenger-app! Trykk her og klikk på «Get started».

– NOEN LYVER: – Her er det åpenbart en som lyver. Hvis ikke den som lyver vil rekke opp hånda og si fra om det, er spørsmålet om det var andre som var vitner til dette som vi kan få en avklaring av. Det sier SVs mann i kontroll- og konstitusjonskomiteen, Torgeir Knag Fylkesnestil Dagbladet etter at sentrale spørsmål om sjømat-lobbyisten Frode Reppes kontakt med Per Sandberg forble uavklart etter fiskerministerens vitnemål i den betente arbeidsrettssaken i går. Reppe har forklart i retten at han fikk statsrådens private epost-adresse på en lapp Sandberg selv skrev, mens Frp-ministeren i september 2017 benektet overfor Fiskeribladet, på direkte spørsmål, at han hadde gitt fra seg adressen. (Det som potensielt var en skjult kanal til statsråden ble avdekket ved en tilfeldighet da Reppe feilsendte en epost til en svensk Per Sandberg som varslet Dagbladet).