TOM TALE – INFORMASJON I MORGEN: Hva var poenget med statsminister Erna Solbergs tale til nasjonen i går kveld? (Kortversjon: Korona ille, ikke ferdig, motbakke er gjeldende metafor). Informasjon om nye tiltak kommer først i morgen. FHI starter dagen med pressekonferanse klokka 08, før statsministeren blant annet skal orientere Stortinget.
FHIs nye vaksinestrategi nevner at WHO allerede i november anbefalte land som har lav nasjonal smitte, men med regionale og lokale smitteutbrudd, å vri vaksineringen til disse områdene. Aftenposten har spurt FHI om hvorfor WHOs anbefalinger ikke ble fulgt fra starten av i Norge. FHI svarer at de vurderte den norske smittesituasjonen som annerledes i november/desember, og står fast på at strategien de valgte da var riktig. Aftenposten har også dykket ned i smittetallene og nylig offentliggjorte data om hvor innlagte pasienter kommer fra. Disse viser at Stovner og Søndre Nordstrand har vært hardere rammet av koronapandemien enn store deler av resten av Norge. De to bydelene i Oslo har hatt like mange innlagte koronapasienter som hele Nord-Norge, Trøndelag og Møre og Romsdal til sammen. Nesten en av tre pasienter i alderen 45 til 75 år i Norge kommer fra seks bydeler i Oslo og fire kommuner i Viken – Lørenskog, Sarpsborg, Fredrikstad og Moss, melder avisa. De syv hardest rammede bydelene i Oslo har om lag 20 prosent av alle koronapasientene i hele Norge. «Trangboddhet er en viktig faktor her. Studentkollektiver, bofellesskap for arbeidere og storfamiliene under samme tak har vært en alvorlig koronafelle», sier bystyrerepresentant og Stovner-beboer Afshan Rafiq.

VARSKU: Minneapolis og resten av USA stålsetter seg for rettssaken mot politimannen som står tiltalt for å ha tatt livet av George Floyd, hendelsen som gjorde Black Lives Matter til en stor folkebevegelse i fjor sommer.

STERKE REAKSJONER: Både Frp, KrF og oslopolitikerne i Ap og MDGønsker å markere motstand mot Islam Net etter at Filter Nyheter i forrige uke avslørte at organisasjonen har kjøpt en eiendom i Oslo for nær 60 millioner kroner.
Tros- og livssyns-minister Kjell Ingolf Ropstad uttaler at han deler uroen til byrådsleder Raymond Johansen og mener en eventuell utenlandsfinansiering gjør at «det kan stilles spørsmål til hvilke forventninger og bindinger som ligger til de utenlandske donorene», mens Jon Helgheim i dag gikk ut i VG med et forslag om å stanse Islam Nets senter gjennom å la kommunene begrense «integritetshemmende» initiativer.