God ettermiddag!

NAV-SKANDALEN: EFTA-domstolen traff sin avgjørelse i spørsmålene rundt NAV-skandalen i dag. Ifølge domstolen åpner ikke EØS-retten for at Norge og NAV kunne stille krav om at trygdemottakere måtte oppholde seg i Norge.

Domstolen slår blant annet fast at EØS-avtalens artikkel 36 må tolkes slik at den utelukker at retten som medlemmer i trygdeordningen har til å beholde kontantytelser ved sykdom kan bli gjort betinget av krav om at mottakeren bare kan oppholde seg utenlands i en begrenset periode, eller at mottakeren må søke om forhåndsgodkjenning av oppholdet.