God ettermiddag!

NAV-SKANDALEN: EFTA-domstolen traff sin avgjørelse i spørsmålene rundt NAV-skandalen i dag. Ifølge domstolen åpner ikke EØS-retten for at Norge og NAV kunne stille krav om at trygdemottakere måtte oppholde seg i Norge.

Domstolen slår blant annet fast at EØS-avtalens artikkel 36 må tolkes slik at den utelukker at retten som medlemmer i trygdeordningen har til å beholde kontantytelser ved sykdom kan bli gjort betinget av krav om at mottakeren bare kan oppholde seg utenlands i en begrenset periode, eller at mottakeren må søke om forhåndsgodkjenning av oppholdet.

EØS-avtalen trådte i kraft 1. januar 1994 og knytter Norge til EUs indre marked. Artikkel 36 sier at det ikke skal være «noen restriksjoner på adgangen til å yte tjenester innen avtalepartenes territorium for statsborgere i en av EFs medlemsstater eller en EFTA-stat som har etablert seg i en annen av EFs medlemsstater eller EFTA-stat enn tjenesteytelsens mottager.»

Advokat Olav Lægreid sier til NRK at han mener EFTA-domstolens avgjørelse vil føre til at alle saker tilbake til 1994 må gjenopptas. Og at det da er snakk om flere tusen personer og flere milliarder kroner. 

NAV har til nå identifisert over 5 000 personer som er rammet av at EØS-regelverket har blitt tolket feil. EFTA-domstolens avgjørelse går nå til Norges Høyesterett som en rådgivende uttalelse. Det er Høyesterett som feller endelig dom i saken. Behandlingen av saken vil trolig starte etter sommeren.

VAKSINESTANS RAMMER AFRIKA: Vaksineleveransene til land på det afrikanske kontinentet rammes nå av Indias pågående koronakatastrofe. I slutten av mars satte India ned et midlertidig forbud mot eksport av vaksiner for å sikre nok tilgjengelige doser til egne innbyggere.

Eksportforbudet begynner nå å påvirke COVAX sine vaksinelagre. Over 20 afrikanske land strever nå med å få tak i dose nr. 2 av AstraZeneca-vaksinen, ifølge visedirektør Ahmed Ogwell ved Afrikas sentre for sykdomskontroll og forebygging.

The Serum Institute of India som produserer AstraZeneca-vaksinen har vært en hovedleverandør til COVAX-ordningen under Verdens helseorganisasjon (WHO). Programmet skal sikre fattige land tilgang på covid-19-vaksiner.

FOR MANGE RETTIGHETER: Kvinner i Afghanistan går en usikker fremtid i møte når amerikanske tropper trekker seg ut av landet i september. Det spår en nylig deklassifisert rapport fra USAs nasjonale etterretningsråd. Kvinners rettigheter kan komme under press også uten Taliban i regjering, ifølge etterretningsrapporten, som beskriver at tiltak som er iverksatt for å bedre kvinners kår de siste tiårene, trolig mer skyldes internasjonalt press enn bred støtte politisk eller støtte fra folket.

Rapporten siterer en FN-studie fra 2019 som finner at to tredjedeler av afghanske menn mener at kvinner har for mange rettigheter, og bare 15 % synes at kvinner bør få forlate hjemmet etter at de er gift.

Taliban står for tiden sterkt i Afghanistan og kan komme til makten ved neste valg. Under Talibans forrige styre begrenset de kvinners bevegelsesfrihet, rett til utdanning og mulighet til å arbeide.

 

Ha en fortsatt fin dag!

 

Med vennlig hilsen,

Silje J. Eggestad
Journalist i Filter Nyheter


Nå kan du prøve vårt nye digitalabonnement gratis i 30 dager

Klikk på bildet og bli abonnent i dag.