NEI TIL UTLEVERING: En domstol i London besluttet mandag at Wikileaks-gründer Julian Assange ikke kan utleveres til USA, der han venter straffeforfølgelse for datainnbrudd og spionasje etter å ha publisert tusenvis av graderte dokumenter. Den britiske dommeren mener Assanges mentale helsetilstand og risikoen for at han kan begå selvmord taler mot en utlevering – amerikanerne er ventet å anke avgjørelsen.

Assanges støttespillere har over tid fremholdt at saken i realiteten handler om pressefrihet og amerikanske forsøk på «å kriminalisere undersøkende journalistikk». Hele rettsprosessen i London har også vært gjenstand for sterk kritikk, blant annet fra Reportere uten grenser (RSF), som hevder at internasjonale observatører systematisk er blitt forsøkt utestengt fra rettslokalene.

NYTT ÅR, NYE TILTAK: På en pressekonferanse søndag kveld la statsminister Erna Solberg (H) og lederne for regjeringspartiene Venstre og KrF fram ytterligere og svært inngripende koronatiltak, deriblant skjenkestopp i hele landet, innskjerpede regler om maksimalt fem personer på private sammenkomster utenfor hjemmet, anbefalinger om å unngå besøk og varsel om at alle videregående skoler og ungdomsskoler nå går over til rødt nivå.

Bakgrunnen er økt bekymring for smittesituasjonen, som både Folkehelseinstituttet (FHI) og Helsedirektoratet frykter at havner utenfor kontroll etter juleferien. – Hvis vi ikke gjør noe nå, vil sannsynligvis situasjonen være verre om en uke eller to, sier Espen Nakstad.