SKAL UNDERSØKE: Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité vil undersøke om regjeringen holdt tilbake informasjon da de folkevalgte vedtok å åpne for oljevirksomhet i den sørøstlige delen av Barentshavet for sju år siden – på et møte tirsdag ettermiddag blir det klart om komitéen vil holde åpne høringer. Daværende oljeminister Ola Borten Moe (Sp) har tidligere uttalt at «Stortinget fikk all relevant informasjon», men et internt notat med beregninger som viste at oljeleting kunne bli et tapsprosjekt, ble ikke offentliggjort.

KRIG PÅ JOBBEN: Nå er det svært harde fronter i heisfirmaet Schindler, der ledelsen har sparket to tillitsvalgte, blitt beskyldt for fagforeningsknusing og siden fått flere ulovlige aksjoner i fanget. Mandag la heismontører over hele landet ned arbeidet i én time i solidaritet med Alexander Jordnes, som var hovedtillitsvalgt i Schindler for Heismontørenes Fagforening (HMF) og før helga fikk sparken med umiddelbar virkningÅrsaken var nettopp at Jordnes hadde ledet ulovlig aksjoner i protest mot at klubblederen for mellomlederne i firmaet ble oppsagt for noen uker siden.

Stridens kjerne er dataprogrammet Fieldlink, som logger arbeidet. De ansatte har nektet å ta det i bruk, da de mener det fører til dobbeltfakturering av kunder. Bedriften har svart med lønnsnekt – og både bedrift og fagforening er felt i arbeidsretten. Tirsdag ber leder Jan Olav Andersen i El og IT Forbundet bedriftsledelsen om å besinne seg, mens Schindler selv svarer følgende til Klassekampen«Bedriftens ønske er ikke åpen strid – men en god dialog med takhøyde og rasjonelle argumenter – der alle forholder seg til spillereglene i arbeidslivet».

«IT'S OVER»: Vil vi komme nærmere en innrømmelse av valgnederlag fra Donald Trump? I går slo valgstyret i Michigan fast at Biden har vunnet i delstaten, samtidig som domstolene i Pennsylvania nok en gang avviste et søksmål fra presidenten. Så gav leder Emily Murphy ved den offentlige etaten General Services Administration (GSA) grønt lys for at overgangsperioden kan begynne og Biden-apparatet få tilgang til gradert informasjon, økonomiske midler og lokaler.