EVAKUERINGSKAOS: Tirsdag morgen ble nye 157 personer evakuert fra Afghanistan til Norge. 50 soldater fra Telemarksbataljonen ble i helgen sendt ned til mellomstasjonen i Georgia for å bistå i et evakueringsarbeid som beskrives som kaotisk og krevende. Utenriksminister Ine Eriksen Søreide (H) informerer i et lukket møte i ettermiddag en utvidet Utenriks- og forsvarskomité på Stortinget om situasjonen.

Norge og andre NATO-medlemmer har bedt USA om å forsøke å få utsatt fristen for uttrekning 31. august, som Taliban sier de vil håndheve strengt. Norge er avhengig av å ha en åpen og kontrollert flyplass for å kunne evakuere, forklarte Søreide til NRK.

Ifølge Washington Post skal CIA-direktør William J. Burns ha hatt et hemmelig møte med Talibans de facto leder Abdul Ghani Baradar i Kabul mandag, der uttrekningsfristen trolig var blant punktene som ble diskutert.

REPRESALIER: FNs menneskerettskontor har mottatt det de sier er troverdige rapporter om at Taliban har henrettet sivile og medlemmer av afghanske sikkerhetsstyrker og innført begrensninger for kvinner og media i områdene de har tatt kontroll over. Det sa FNs høykommisær for menneskerettigheter Michelle Bachelet på et hastemøte i Genève i dag.

Forsvarssjef Eirik Kristoffersen sier til TV2 at han har mottatt meldinger om henrettelser av medlemmer av det afghanske kontraterrorpolitiet i Kabul som Norge har jobbet tett med, men informasjonen er foreløpig ikke bekreftet.

SMITTEHOPP: Det er registrert 906 nye smittetilfeller av Covid-19 i Norge det siste døgnet. Det er det høyeste smittetallet på landsbasis siden slutten av mars. Det er særlig i aldersgruppen 20–39 år at smittetallene øker. Til Dagbladet sier overlege Preben Aavitsland ved Folkehelseinstituttet at han mener utviklingen er uheldig, men «ikke veldig bekymringsfull»:

«De aller fleste eldre og andre risikogrupper er nå godt beskyttet mot alvorlig coronasykdom gjennom vaksinasjon. Det betyr at høye smittetall nå vil gi færre innleggelser og dødsfall enn i tidligere bølger.»

DYRT OPPRØR: 33 av klimaaktivistene fra Extinction Rebellion har blitt ilagt forelegg fra politiet etter aksjonene i Oslo så langt. Hvert av foreleggene er på 13 000 kroner, det vil si 429 000 kroner totalt. I går aksjonerte demonstrantene i Majorstuekrysset og sperret inngangen til Olje- og energidepartementet, se bilder her. I dag demonstrerte aktivistene utenfor Slottet og Klima- og miljødepartementet, der flere måtte fjernes med makt. Det er ventet liknende aksjoner i Oslo gjennom hele uken.

EQUINORSMEKK: Petroleumstilsynet har avdekket alvorlige brudd på regelverket av Equinor i tilsynets granskning av oljeutslippet fra Gullfaks-feltet i slutten av april. Blant annet var manglende risikovurdering i forbindelse med oppstart av et av feltets undervannsanlegg en av de bakenforliggende årsakene til oljeutslippet, ifølge rapporten som ble publisert i dag.

Tilsynet pålegger Equinor å gjennomgå interne krav og rutiner for å rette opp manglene innen 30. september. Gullfaks-feltet regnes som en miljøversting med noen av de største oljeutslippene i ordinær drift på norsk sokkel.


Nå kan du prøve vårt nye digitalabonnement gratis i 30 dager

Klikk på bildet og bli abonnent i dag.