Nyhetsbrev 22. september: Justprofessor: Jan Tore Sanner (H) brøt loven

God formiddag!

«HAR BRUTT LOVEN»: Det har vakt oppsikt at finansminister Jan Tore Sanner (H) – ifølge VG – ba sitt eget embetsverk om å vente med å sende ut dokumenter til pressen i valgkampens siste fase. Det var Dagens Næringsliv som hadde bedt om innsyn i papirer som gjaldt et omstridt utvalg med oppgave å vurdere om forvaltningen av Oljefondet skal skilles ut fra Norges Bank. Ifølge VG var dokumentene allerede klargjort for utsending da Sanner grep inn seks dager før valget: «Vi er ikke tjent med at de får dette i en oppjaget valgkampinnspurt. E-postene sendes derfor ikke før fristen. Jeg tenker sent torsdag», skrev finansministeren. Professor Christoffer Conrad Eriksen fra Institutt for offentlig rett ved Universitetet i Oslo er ikke nådig: – Slik jeg kjenner saken har Sanner pålagt departementet å utsette offentliggjøring av dokumenter, slik at innsynskravet ikke ble avgjort uten ubegrunnet opphold. Sanner har brutt loven ved å gi denne instruksen.

SKYGGEBOKSING I MORGEN: Regjerings-sonderingene på Hurdalsjøen starter etter planen klokka 10 i morgen, skriver VG. Det er  Jonas Gahr Støre (Ap), Hadia Tajik (Ap), Trygve Slagsvold Vedum (Sp), Marit Arnstad (Sp), Audun Lysbakken (SV) og Kirsti Bergstø (SV) som nå skal samles for å finne ut om det er grunnlag for tre partier i forhandlinger.

KINA DROPPER KULL: I en videohilsen til FNs generalforsamling i går sa Kinas president Xi Jinping at landet har mål om å være karbonnøytrale innen 2060. Kina skal hjelpe utviklingsland med å utvikle ny, grønn energi og kommer ikke til å bygge flere kullkraftverk i utlandet. Landet har også som mål å produsere 2 milliarder vaksinedoser mot covid-19 innen utgangen av året, der 100 millioner doser skal doneres til utviklingsland.
    USAs president Joe Biden la på sin side vekt på globalt samarbeid og diplomati for å løse klimakrisen og pandemien, samt å styrke demokratiene i verden som en motsats til fremvoksende autokratier – med dårlig skjult referanse til Kina og Russland. Han snakket derimot lite om USAs kaotiske tilbaketrekning fra Afghanistan og nevnte ikke ubåtkrangelen med Frankrike. Samtidig ga FN tirsdag beskjed om at Taliban har utnevnt talsperson Suhail Shaheen som utsending til FN. Med det utfordrer Taliban utsendingen fra den avsatte afghanske regjeringen, som har beholdt posten sin i FN til nå. Taliban kan med andre ord snart ha en FN-ambassadør i New York.

FÅR IKKE GRANSKE: Riksrevisor Per Kristian Foss åpner opp til Aftenposten om hvorfor Stortingets «vaktbikkje» ikke har anledning til å granske pendlerbolig-saken. I 100 år har Riksrevisjonen undersøkt at Stortinget etterlever lover og regler. Men i 2017 satte Stortingets presidentskap foten ned i en pågående revisjon av IT-sikkerheten i Stortinget, og siden den gang har ikke Riksrevisjonen gjennomført en eneste kontroll. 
     Daværende stortingspresident Olemic Thommessen (H) ga uttrykk for at presidentskapet var blitt usikre på om Riksrevisjonen hadde hjemmel til å drive etterlevelsesrevisjon med Stortinget. Foss er overfor Aftenposten tydelig på at denne beskjeden skapte sterke reaksjoner internt: «Det standpunktet var og er vi prinsipielt uenig i. Vi jobber uavhengig, og det skal være opp til oss som revisor å avgjøre hvilke saker vi skal gå inn i». 
     Nå reagerer flere jurister kraftig på Foss’ uttalelser: «Nå er det hele i et slags limbo. Det er uholdbart. Stortinget har ikke fått på plass en internrevisjon. Det er heller ingen ekstern virksomhetskontroll. Og Riksrevisjonen har fått beskjed om ikke å kontrollere Stortinget», sier UIO-professor Benedikte Moltumyr Høgberg til avisen.
     I går ble det også kjent at Stortingets administrasjon har satt i gang en full skattegjennomgang av representantenes ordninger, der også enkeltsaker vil bli gjennomgått. Advokatfirma Grette settes til oppdraget. 

MÅ GÅ AV: Direktøren for Festspillene i Bergen, Anders Beyer, får sparken av styret etter et varsel som er undersøkt av et ekstern advokatfirma, der konklusjonen er at direktøren har «forsøkt å etablere en mulig privat relasjon på en måte som var krenkende overfor fornærmede».

SENERE I DAG: Byrådet i Oslo legger fram sitt budsjett klokka 13 i dag. Aftenposten påpeker at de viktigste satsningene allerede er lekket i forbindelse med stortingsvalgkampen. I Bergen starter budsjettframleggelsen nå klokka 12.

Ha en fortsatt fin dag!

Med vennlig hilsen,

Redaksjonen i Filter Nyheter