God dag!

MEDLEMSOPPRØR: I dag klokka 16.30 blir en avgjørende generalforsamling holdt i OBOS. Før årets medlemsmøte er det meldt inn uvanlig mange saker. Et av forslagene som skal stemmes over går ut på å fjerne konsernsjef Daniel Siraj. KPMGs eksterne granskning av det mye omtalte Ulven-salget er nylig offentliggjort.

Rapporten frikjenner Siraj for alle grove anklager om innsidehandel, utroskap eller korrupsjon, men den viser brudd på Foretaksregisterloven

Konsernsjefen har også blitt kritisert av medlemmer for å blande seg i politikk, deriblant i spørsmålet om å bygge E18 i Bærum. OBOS-medlem og SV-politiker Benjamin Endre Larsen opprettet en underskriftskampanje med et opprop om at «OBOS skal jobbe for en bærekraftig infrastruktur». Siraj skal tilsynelatende ha intern støtte fra styret, fagforeningene og medlemmenes formelle kontrollorgan, ifølge NRK.

«INNVANDRER-KOMMISJON»: – Pandemien har vist oss at vi har en ganske stor del av befolkningen som enten lever på siden av samfunnet, ikke bryr seg om reglene fra myndighetene eller ikke forstår dem. Slik begrunner Sylvi Listhaug (Frp) behovet for å opprette en egen kommisjon som skal se på «hvilke utfordringer dårlig integrering har gitt landet under pandemien» og «hvilken sårbarhet dårlig integrering gir Norge for fremtidige kriser». Utspillet kom under et intervju med Dagens Næringsliv i går, mandag.

Listhaug sier til DN at hun tror det er uforståelig for resten av landet hvorfor smitten har forblitt så høy i innvandrertette bydeler i Oslo gjennom pandemien. Hun mener utfordringene har «blitt forsøkt skjøvet under teppet», og viser til en FHI-rapport fra april der faktorer som yrke, trangboddhet, utdanning og husholdningsinntekt i liten grad forklarer den høyere smitteforekomsten blant utenlandsfødte.

Listhaug mener «tiltakene har slitt ut nesten en hel befolkning», samtidig med at «andre gir blaffen eller ikke følger med».

Helseminister Bent Høie (H) sier til DN at han ikke ser behovet for en egen kommisjon. Han regner med at den regjeringsoppnevnte koronakommisjonen, som fortsetter arbeidet etter at de leverte sin første rapport i april, også ser på denne problemstillingen.

DYSTER RAPPORT: En ny FN-rapport viser at det har vært en massiv økning av bortføring av barn, voldtekt og seksuell vold i flere konfliktfylte regioner i 2020. Bortføringer av barn har økt med 90 prosent, mens voldtekt og andre former for seksuell vold har økt med 70 prosent, skriver DW. FN-rapporten dokumenterer overtredelser mot over 19 000 barn, der nær tre fjerdedeler er gutter og i overkant av en fjerdedel er jenter.

Blant overtredelsene mot barn er rekruttering, misbruk, drap og lemlestelser. Det høyeste antallet grove overtredelser ble registrert i Afghanistan, Den demokratiske republikken Kongo, Somalia, Syria og Jemen.

Rapporten understreker at tallene ikke gir det fullstendige omfanget av overtredelser, men gir et bilde av trender og voldsmønstre. Den 28. juni er det planlagt en åpen debatt om barn i væpnet konflikt i FNs sikkerhetsråd.

– SKYLDIG: Laila Bertheussen vil bare få behandlet straffutmålingen i Borgarting lagmannsrett, etter at anken om skyldspørsmålet ikke førte fram. Bertheussen ble i januar i år dømt til ett år og åtte måneder fengsel for angrep på de høyeste statsorganenes virksomhet, trusler og brudd på brann- og eksplosjonsloven.

«Lagmannsretten finner det utvilsomt at tingrettens bevisbedømmelse er riktig», heter det i domstolens beslutning, der alt fra bilbrann til mystiske brev er gjennomgått med samme konklusjon (les hele avgjørelsen her).

Bertheussens samboer, Tor Mikkel Wara (Frp), var justisminister da hun gjennom lang tid skapte alvorlige trusler mot ham og ekteparet Tybring-Gjedde, ifølge dommen for å ramme personene bak det maktkritiske teaterstykket «Ways of seeing», som hun ikke likte.

PS. I forbindelse med vårt nært forestående spesialnummer – der vi gir leseren et innblikk i høyreekstremisme, raseideologi og muslimfiendtlighet i Norge ti år etter 22. juli – publiserer vi flere av våre artikler om disse temaene på nytt. Les om ABB-apologeten Greg Johnson (som kom til Oslo for å tale for «hvite nasjonalister» i 2019), vår reportasje fra nynazistenes hovedkvarter i svenske Ludvika og terroristen Philip Manshaus‘ omfattende nettaktivitet.

Dersom du tegner deg som abonnent nå, får du spesialmagasinet «Det farlige hatet» hjem i postkassa. Årsabonnenter får også et flott bærenett. 

Ha en fortsatt fin dag!

 

Med vennlig hilsen,
Redaksjonen i Filter Nyheter


Nå kan du prøve vårt nye digitalabonnement gratis i 30 dager

Klikk på bildet og bli abonnent i dag.