God dag!

MEDLEMSOPPRØR: I dag klokka 16.30 blir en avgjørende generalforsamling holdt i OBOS. Før årets medlemsmøte er det meldt inn uvanlig mange saker. Et av forslagene som skal stemmes over går ut på å fjerne konsernsjef Daniel Siraj. KPMGs eksterne granskning av det mye omtalte Ulven-salget er nylig offentliggjort.

Rapporten frikjenner Siraj for alle grove anklager om innsidehandel, utroskap eller korrupsjon, men den viser brudd på Foretaksregisterloven