Nyhetsbrev 2. november: Støre vil ikke «snakke ned» norsk gass

God formiddag!
 

LOVER KUTT I METANGASS: På klimatoppmøtet COP26 i Glasgow er det i dag ventet at et nytt løfte om å redusere metangassutslipp med 30 prosent innen 2030 blir lagt frem. Nesten 90 land har så langt skrevet under på avtaleteksten, som har fått navnet Global Methane Pledge. Brasil, Storbritannia og Sør-Afrika er blant landene som har signert avtalen. India, Kina og Russland – tre av de fem største utslippslandene – gjør det ikke.
    Avtalen er et initiativ fra USA og EU, som på hjemmebane har planer om å innføre reguleringer for å begrense metanutslipp, deriblant fra gamle olje- og gassledninger. Statsminister Jonas Gahr Støre har sagt at avtalen kan være et av de største klimafremskrittene som blir vedtatt på toppmøtet.
    Metangass har mer enn 80 ganger så stor oppvarmingskraft som CO2 de første 20 årene etter at den når atmosfæren. Mens CO2 har en mer langvarig effekt, setter metangass takten for oppvarming på kort sikt. Minst 25 prosent av dagens globale oppvarming drives av menneskeskapte metanutslipp. Blant store utslippskilder er olje- og gassnæringen, landbruk, kullgruver og matavfall. 

…MEN VIL IKKE «SNAKKE NED» NORSK GASS: «Norsk gass er ikke problemet, men en del av løsningen til en vellykket overgang fra fossile til fornybare energikilder», sier Støre til Aftenposten før sin første utenlandsreise som statsminister. I dag skal han holde tale på klimatoppmøte COP26 i Glasgow, med et budskap stikk i strid med FN og mange EU-land. (FN har tatt til orde for at verden må slutte å lete etter kull, olje og gass, og flere EU-land mener norsk gass ikke kan være en del av skiftet til grønn energi). Støre har før møtet lovet at han ikke skal «snakke ned» norsk gass eller si at Norges bidrag er å planlegge utfasing. Han mener norsk gass er en viktig energikilde til både kraftproduksjon og hydrogen. 
     Ifølge avisen er det særlig tre punkter som er utpekt som Norges viktigste mål for møtet: 1) Tydeliggjøre 1,5 gradersmålet, 2) Klimafinansiering – som går ut på at rike land må støtte fattige land økonomisk slik at de kan utvikle fornybar energi og legge til rette for klimaendringene (Aftenposten har tidligere skrevet at Støre har lovet en dobling av klimamidler til utviklingsland. Den offentlige andelen av dette skal tas over bistandsbudsjettet og Norfund) og 3) At regelboken som ble utarbeidet i Parisavtalen ferdigstilles. 

….«BLA, BLA, BLA»: Både Joe Biden og Boris Johnson talte under klimatoppmøtet i går. «Alle disse løftene blir ikke annet enn bla, bla bla, for å bruke et sitat», sa Johnson under åpningstalen, med en tydelig referanse til den svenske klimaaktivisten Gretha Thunberg. (For en drøy måned siden holdt Thunberg en tale der hun refset verdens ledere for manglende klimahandling, deriblant Johnson.) Nå var Storbritannias statsminister selv tydelig på at «klokken tikker faretruende fort» om vi skal bekjempe klimaendringene. 
     Biden på sin side beklaget USAs forrige administrasjons klimahandlinger, blant annet at de meldte seg ut av Parisavtalen. 


SP-POLITIKER EKSKLUDERT: En lokalpolitiker i Senterpartiet i et fylkeslag i Sør-Norge er ekskludert som følge av varsler fra seks kvinner uten tilknytning til partiet. Senterpartiet har konkludert med at saken dreier seg om «alvorlige brudd på partiets etiske retningslinjer», ifølge NRK. (Varslerne har selv presisert at det ikke har skjedd noe straffbart). Partiet tok imot varselet 24. august, og skal ifølge NRK da ha tonet ned synligheten til politikeren i den pågående stortingsvalgkampen. Overfor varslerne beklager Sp treg saksbehandling og begrunner tidsbruken med at «valg og regjeringsforhandlinger har gjort det vanskelig å samle de riktige organene».
 

VIL VERVE UNGDOM: Den raseideologiske foreningen Det fria Sverige og nynazistene i Den nordiske motstandsbevegelsen (DNM) sliter med å rekruttere unge til sine respektive organisasjoner, skriver Expo. Nå har begge satt i gang målrettede kampanjer for å bedre etterveksten til de rasistiske miljøene: Det fria Sverige skal samle inn 100 000 kroner, invitere talere fra høyreekstreme ungdomsforeninger i Europa og etablere nye nettsider, ifølge avsløringen. DNM står på sin side bak prosjektet «Stolt vit ungdom», der aktiviteten så langt har bestått i å henge opp plakater og klistremerker. Nazistorganisasjonens tidligere ungdomssatsninger har i all hovedsak mislykkes. Gjennomsnittsalderen for DNM-aktivistene i 2020-21 var 35 år – en økning på fire år siden 2018, ifølge Expo, som mener det er lite sannsynlig at de nye kampanjene vil gi resultater: «Men i oppstartsperioden risikerer skoler og miljøer der ungdommer ferdes, både digitalt og fysisk, å utsettes for rekrutteringsforsøk».


Med vennlig hilsen,

Redaksjonen i Filter Nyheter