VANT I HØYESTERETT: Et enstemmig storkammer i Høyesterett slo i dag fast at en sentral feil bak NAV-skandalen strekker seg tilbake til 1994 – 18 år lengre enn det myndighetene hittil har lagt til grunn. Hvor mange straffesaker og tilbakebetalingskrav som finnes fra tiden før 2012, er ifølge Rett24 ennå ikke undersøkt, og advokat John Christian Elden ber nå regjeringen og NAV om full opprydning.

Høyesterett sier nei til at man kunne ha en søknadsplikt for å få reise utenlands, noe som er i tråd med den rådgivende uttalelsen EFTA-domstolen avsa i mai. Førstvoterende Kine Steinsvik skriver at det norske oppholdskravet for å motta syke- og arbeidsavklaringspenger både var i strid med trygdeforordningen av 2012, og med den grunnleggende retten til å motta tjenester etter EØS-avtalen. Klargjøringen av at feilen har vært der siden EØS-avtalens tilblivelse, vil trolig utløse mange hundre erstatningskrav fra personer som har sonet fengselsstraff for trygdebedrageri.

Professor ved institutt for offentlig rett i Oslo, Ingunn Ikdahl, påpeker at Høyesteretts dom også er et kraftig signal til jurister også i andre saker: – Høyesterett sier rett ut at rettsikkerhetsgarantiene, heller ikke i Høyesterett, har fungert godt nok. Dette er en påminnelse til alle jurister om at vi alltid må være selvstendig tenkende – og kritiske – også når Høyesterett har behandlet saken, sier hun til Rett24.

IKKE BRA: En ny variant av koronaviruset, «epsilon», reduserer virkningen av mRNA-vaksinene, noe som også gir grunn til bekymring for kommende mutasjoner. Det indikerer en ny studie publisert i går i det topprangerte vitenskapelige tidsskriftet ScienceForskerne fra USA og Sveits finner i laboratorieforsøk at mutasjoner på epsilon-varianten reduserer antistoffenes nøytraliserende styrke 2 til 3,5 ganger. Antistoffene som ble testet var fra personer som hadde gjennomgått covid-19-infeksjon eller vaksinasjon med mRNA-vaksinene Moderna og Pfizer/BioNTech.

Det amerikanske folkehelseinstituttet (CDC) nedgraderte nylig epsilon-varianten fra klassifiseringen «bekymringsvariant» til «interessevariant». Grunnen var at omfanget av varianten i USA var betydelig redusert og: at eksisterende data tilsa at vaksiner og behandling var effektive mot varianten – men dette var altså før publiseringen av den nye studien.

Epsilon-varianten, som først ble oppdaget i California i begynnelsen av 2021, har mutasjoner på tre av sine «spike-proteiner» (også kalt piggproteiner). Koronaviruset bruker spike-proteinene til å trenge inn i kroppens celler, og koronavaksinene retter seg mot disse proteinene. Forskerne bak studien skriver at mutasjonene på epsilon-varianten tyder på positiv seleksjon, der viruset utvikler seg for å stå imot hvordan antistoffene angriper. I mai var epsilon-varianten oppdaget i 35 ulike land i Nord-Amerika, Europa, Asia og Australia.

HOMOTERAPI PÅ HØRING: Regjeringen har nå lagt frem selve forslaget om et absolutt forbud mot «homoterapi» for barn – også kalt konverteringsterapi eller «reorientering». Regjeringen holder det åpent om forbudet skal gjelde for barn opp til 16 eller 18 år. For voksne skal det fortsatt være tillatt, men ikke hvis det gjøres uten samtykke. Høringsfristen for forslaget er 15. oktober.

Det har tatt tid for regjeringen å komme med et forslag Venstre og Krf kan enes om. «Vi må finne en balanse, og forby det vi vil forby, men ikke forby det som oppleves som samtalehjelp», sier statsminister Erna Solberg (H) til Aftenposten. Til avisen Dagen sier KrF-leder Kjell Ingolf Ropstad at han mener dagens lovverk langt på vei er dekkende, men at «det var et flertall bestående av alle de andre partiene i Stortinget som ville ha et eksplisitt forbud mot konverteringsterapi». Ropstad garanterer at Krf ikke kommer til å gå med på et kompromiss som ikke ivaretar trosfriheten.

Kommentator Andreas Slettholm mener det er KrF som har mest grunn til å være fornøyde med forslaget som ble lagt frem: «Dette er langt fra noe generaloppgjør med fenomenet konverteringsterapi», skriver han i Aftenposten.

VGTV avdekket i 2019 at flere menigheter driver med «helbredelse» av homofile, og problematiserte praksisen opp mot det som skal være flere titalls selvmord i etterkant.

FÅR BØTER: Oslo statsadvokatembete har besluttet at to av personene bak den mye omtalte hetsen mot MDG-politiker Lan Marie Berg får bøter på 6000 kroner. De fleste av innleggene kvalifiserte ikke til brudd på straffelovens paragraf 266 om hensynsløs adferd, er påtalemyndighetens vurdering.

God sommer fra oss i Filter Nyheter-redaksjonen! 

Med vennlig hilsen,

Harald S. Klungtveit, Jonas Skybakmoen, Silje J. Eggestad og Marie Lytomt Norum