DØMT FOR ANGREP PÅ DEMOKRATIET: Laila Bertheussen er i dag dømt til fengsel i ett år og 8 måneder av en enstemmig Oslo Tingrett. Påtalemyndigheten stevnet Bertheussen for trusler, angrep på de høyeste statsorganenes virksomhet, anklage om oppdiktet straffbar handling og brudd på brann- og eksplosjonsloven.  Tingretten frifant henne for anklagen om oppdiktet straffbar handling. «Det er ingen tvil om at saken har vært usedvanlig grundig etterforsket», uttalte dommer Yngvild Thue under opplesningen. Hovedpunktene:

  • Retten er ikke i tvil om at Bertheussen tusjet «rasisit» på veggen og hakekors på bilen, samt at hun la en hyssing i drivstoff-tanken, at det var hun som senere satt fyr på søppelbøtten i hagen og la et trusselbrev i postkassen, og at det er Bertheussen som har skrevet trusselbrevet som ble sendt til ekteparet Tybring-Gjedde. Retten mener at Bertheussen har utført alle handlingene bak alle hendelsene fra 6. desember 2018 til 10. mars 2019.
  • Retten mener at samtlige av hendelsene er å regne som trusler, egnet til å fremkalle alvorlig frykt, og at Tor Mikkel Wara og ekteparet Tybring-Gjedde var mål for de omtalte truslene.
  • Bertheussens formål har vært å ramme «Ways of seeing» – altså å få det til å se ut som om deres filming hadde ført til angrep fra antirasister, heter det i dommen. At hun hadde et annet hovedmotiv enn å ramme Wara eller ekteparet Tybring-Gjedde, er ikke til hinder for at hun handlet forsettlig – hun forsto at handlingene ville bli oppfattet som trusler.
  • Retten mener at daværende justisminister Wara er blitt helt konkret forhindret fra å utføre sitt virke som statsråd. Retten mener også at brevet til Tybring-Gjedde var ment å ramme dem som henholdsvis stortingsrepresentant og statsråd.
  • De mange handlingene beskrives som alvorlige og «kan ikke sies å være impulshandlinger». De var «godt planlagt og gjennomført», med mulig unntak av brannen i søppeldunken.
  • Retten mener det er skjerpende at Bertheussen var klar over reaksjonene på handlingene, men fortsatte med nye handlinger – og en dog sendte flere brev helt frem til rettssaken, med mål om at disse skulle gi henne alibi.

«Det er sjokkerende, dette. Jeg anker på stedet, uten tvil», uttalte Laila Bertheussen etter domsavlesningen.

Filter Nyheter kommer med mer om dommen.