POTENSIELL KATASTROFE: Hungersnød truer et stort antall mennesker i Tigray-provinsen i Etiopia – 350 000 står i akutt fare for å sulte, mens flere millioner på sikt kan bli rammet, ifølge FN, som advarer mot at krisen kan bli den verste siden sultkatastrofen i Somalia der over 250 000 mennesker (mer enn halvparten av dem barn) mistet livet fra 2010 til 2012. Den etiopiske provinsen er preget av en uoversiktelig og blodig konflikt etter at myndighetene før jul iverksatte en offensiv mot Folkefronten for frigjøring av Tigray (TPLF), som ønsker seg større selvstyre. Mange er på flukt i området og flere har rømt over grensa til Sudan.

POLITISK MYNT: En tredjedel av respondentene i en ny spørreundersøkelse mener at Arbeiderpartiet har slått politisk mynt på 22. juli, ifølge Senter for ekstremismeforskning (C-REX) ved Universitetet i Oslo – tallene ble presentert på konferansen «10 år etter 22. juli: Kunnskapsstatus og kunnskapsbehov» torsdag.

Politisk kvarter på NRK tidligere i dag uttalte statsviter Anders Ravik Jupskås at de er overrasket over funnet: «Vi tenker at det henger tett sammen med denne demokratifortellingen til Stoltenberg, som på kort sikt virket veldig samlende, men også sto i fare for å usynliggjøre hvem det var som faktisk ble rammet, og kanskje også hvilken ideologi det var som var motiverende for gjerningsmannen».

I den aktuelle undersøkelsen ble 2000 personer spurt en rekke spørsmål om hva de tenker om 22. juli 2011, deriblant om hvem som ble angrepet.