VIL ENGASJERE ARBEIDSGIVERE: Et regjeringsoppnevnt ekspertutvalg anbefaler endringer i sykelønnsordningen: Bedrifter skal kun trenge å betale sykelønn de 12 første dagene, i stedet for dagens 16. Så tar staten over. Til gjengjeld må bedriften ta 10 prosent av regningen etter tre måneder, og det skal fortsatt være full sykelønn fra første dag. anken er at arbeidsgiverne skal motiveres til å finne løsninger for å få den sykemeldte i jobb. Utvalget, ledet av økonomiprofessor Steinar Holden ved UiO med fageksperter og arbeidslivets parter, serverte sin andre delrapport. Sykelønnsforslaget er endret fra første delrapport: Da foreslo utvalget at syklønnen skulle kuttes til 80 prosent etter et halvt år, til sterk kritikk fra arbeidstakersiden. YS, Akademikerne og Unio støtter forslaget, mens LO fortsatt går imot. LO frykter endringen tvert om kan føre til at folk med helseplager kan få større vanskeligheter med å få jobb i utgangspunktet, fordi arbeidsgiver vil se på dem som mer risikofulle ansettelser. De frykter også at arbeidsmarkedet skal bli mer hardt og ekskluderende for eldre kvinner.

«SOSIALISERER TAP»: Økonom-stormen mot kompensasjonsordningen for næringslivet stilner ikke. Regjeringen «sosialiserer tap og privatiserer gevinst» med dagens korona-ordninger for næringslivet, skriver tre fagøkonomer fra UiS, NHH og SSB i VG i dag. Økonomene har kritisert ordningen ved flere anledninger, og avfeier finansminister Jan Tore Sanners forsvar om at ordningen «sikrer arbeidsplasser». Denne påstanden har ikke støtte i noen data, innvender økonomene, og lister opp en rekke faktorer som taler imot denne, etter økonomenes mening, feilslutningen:

  • Bare en liten del av støtten har gått til bedrifter som har blitt direkte rammet av smitteverntiltak. Nær halvparten av støtten gått til bedrifter i næringer som ikke rammes direkte av tiltak, på tross av at mesteparten av norsk økonomi, ifølge statsminister Erna Solberg, går bra.
  • Mange bedrifter fikk støtte fordi de gikk dårlig i våres, selv om de gikk godt i 2020 totalt sett – for eksempel sportsbransjen og bilbransjen.
  • Støttevinnerne eies hovedsakelig av noen av Norges rikeste, samt store utenlandske investorer. Økonomene peker konkret på Andresen-familien, som økte formuen med to milliarder i fjor, likevel mottok 65 millioner i korona-støtte.
  • Flere av bedriftene på støttetoppen eies av folk som har slått seg opp på å kjøpe og utvikle konkursbo, for eksempel Petter Stordalen (Steen&Strøm), noe økonomene bruker til å argumentere mot at konkurser fører til permanent tap av arbeidsplasser. «Kjøpesenteret ble ikke borte og det var ansatte tilgjengelig».
  • Flere bedrifter som krever store pengesummer for å drive, har få arbeidere i Norge, påpeker økonemene og viser til seismikkselskapet PGS: «Hvis målet med støtten er å hjelpe (de norske) arbeiderne i PGS, så kan man jo lure på om de (353 personer) ikke foretrekker å motta 800.000 kroner hver framfor at pengene går til Goldman Sachs og de andre eierne av PGS».

«Vi håper at finansministeren tar innover seg faktaene om kompensasjonsordningen og den unisone kritikken fra fagøkonomer. Det er som kjent ingen skam å snu», avslutter økonomene.

Det er imidlertid ikke bare regjeringen som får på pukkelen. «Ulikhetsguru» og professor emeritus i økonomi, Kalle Moene, refser Arbeidspartiet og LOfor en fantasiløs og «tafatt» opposisjonspolitikk under krisen. I Dagsavisen påpeker han at Arbeiderbevegelsen historisk sett har fått til store, sosiale reformer under nettopp kriser. Ap avviser kritikken med at de har fremmet mange av Moenes forslag på Stortinget, men ikke fått flertall. LO mener Moene er «litt snar med historieskrivingen», og sier også de har kommet med forslag som ikke har blitt hørt.

LØP, ROMNEY: Vi må selvfølgelig en tur innom riksrettssaken mot Donald Trump: Den tredje og siste dagen av riksrettssaken er ventet å starte klokken seks i kveld norsk tid. Demokratene er ventet å konkludere med at Trump iverksatte kongresstormingen. Onsdag viste aktoratet frem videoopptak som ikke er vist før, blant annet et av senator Mitt Romney som starter å løpe idet politiet advarer ham om mobben som nærmer seg. Se klippet her. Trumps forsvarere mener Trumps uttalelser om valgfusk er beskyttet av retten til ytringsfrihet. 17 republikanere må vende ryggen til Trump for å få ham felt.

VEDUMS VINGLING: Hvis du heller vil lese om Sp-leder Trygve Slagsvold Vedums klimavingling, og finne ut hva økonomipartiet faktisk mener om «vår tids største utfordring» generelt og CO2-avgifter spesielt,  så har vi sjekket ut det også. Les saken her.

  • Det du når har lest, er Filter Nyheters daglige nyhetsbrev. Interessert i mer? Meld deg på her

Nå kan du prøve vårt nye digitalabonnement gratis i 30 dager

Klikk på bildet og bli abonnent i dag.