Midt i budsjettkrisen har to klimaforskere ved Cicero - Borgar Aamaas og Asbjørn Aaheim - publisert hver sine beregninger av hvordan både regjeringens statsbudsjett og de alternative budsjettene til de andre partiene slår ut som kutt i CO2-utslipp, altså slik posisjonene var før forhandlingene som nå offisielt er brutt.

Søylene nedenfor illustrerer hvor langt Høyre- og Frp-regjeringen står fra ambisjonene til samarbeidspartiene når det kommer til kampen mot global oppvarming.

Cicero-forskerne skriver:

«Når vi ser begge metodene under ett, så er klimavinnerne MDG, SV og Venstre. MDGs budsjett reduserer utslippene med om lag 750.000 tonn allerede i 2017. Både hos Venstre og SV øker effekten fra i underkant av 350.000 tonn i 2017 til over 1 million tonn når den fulle effekten av tiltakene slår til. Regjeringens budsjettforslag reduserer utslippene med 191.000 tonn i 2017, men store deler av denne reduksjonen spises opp av lavere årsavgift. Dermed blir den langsiktige effekten kun 54.000 tonn per år».