Isen smelter, havet varmes – 1,3 milliarder mennesker blir direkte rammet