Husker du nyheten fra i vinter om en britisk studie som avlyser skrekk-scenarioet for global oppvarming på 4 til 5 grader?

Studien sa at det er hele to tredels sjanse for at temperaturøkningen ikke vil overstige 3,4 grader hvis CO2-mengden i atmosfæren dobles. Funnene kom som en overraskelse i fagmiljøet.

Forskere ved Institutt for matematikk og statistikk ved Universitetet i Tromsø (UiT) mener de har punktert resultatene i den britiske studien.

UiT-forskerne, som jobber med modellering av global oppvarming, sier til NRK at den britiske klimastudien må karakteriseres som «ugyldig».

Snørr i barten

De britiske forskerne ved universitetet i Exeter i England mener man kan regne ut hvor mottakelig klimasystemet er for temperaturøkning ved kun å bygge regnestykket på historisk temperatur, og helt ignorere faktorer som påvirker klimaet: Menneskelig aktivitet, vulkanutbrudd, solaktivitet og så videre. Årsaken til ønsket om å overse dette, er at det er usikkerhet om effekten av de ulike påvirkningsfaktorene.

Ved å luke disse ut av modellen, kan en luke ut en del usikkerhet fra resultatet.

For at britenes metode skulle holdt stikk, mener UiT-forskerne at resultatet skulle blitt det samme om de fjernet målingene fra de siste 70 årene i regnestykket, hvor mennesker har bidratt til temperaturøkningen – nettopp for ikke å få med slike klimafaktorer i regnestykket. Unngå å få snørr i barten, med andre ord.

Da UiT-forskerne gjorde dette, fikk de et annet resultat enn britene.

Usikkerhet er kjernen i disputten

— Britenes teori høres først plausibel ut, for det skal i prinsippet la seg gjøre, men hvis det skal fungere må du ha mye, mye mer informasjon om historiske temperaturer enn forskere har. Vi har bare målinger tilbake til 1850, skal du gjøre det trenger du data for mange tusen år, og selv da er det vanskelig, sier UiT-professor Martin Rypdal til Filter Nyheter.

Professor Martin Rypdal. UiT

Sammen med forskerne Hege-Beate Fredriksen og Kristoffer Rypdal leverer han i disse dager en studie til publisering der de har regnet på det samme, men tatt med de nevnte faktorene som påvirker klimaet. Usikkerhetsgraden i deres resultat er derfor større en britenes.

Det er der striden står. Hvor sikkert er det egentlig at oppvarmingen ikke overstiger 3,4 grader?

Britene mener på sin side at Tromsø-forskernes funn støtter opp om deres studie. Rypdal og kollegene har ikke rukket å sette seg inn i britenes argumenter for dette enda.

Enig om 3-tallet

Uansett er forskerne enig om én ting:

At det mest sannsynlige er en temperaturøkning på rundt tre grader ved en dobling av CO2 i atmosfæren.

Uenigheten går på hvor stor sjanse det er for at det blir fire grader eller høyere.

— Er det ti prosent sjanse for at huset brenner ned, eller tretti? Det er ganske viktig å få svar på, sier Rypdal.