Husker du nyheten fra i vinter om en britisk studie som avlyser skrekk-scenarioet for global oppvarming på 4 til 5 grader?

Studien sa at det er hele to tredels sjanse for at temperaturøkningen ikke vil overstige 3,4 grader hvis CO2-mengden i atmosfæren dobles. Funnene kom som en overraskelse i fagmiljøet.

Forskere ved Institutt for matematikk og statistikk ved Universitetet i Tromsø (UiT) mener de har punktert resultatene i den britiske studien.