Se kartet: Norge rammes svært ulikt av temperaturøkningen

Det er store regionale forskjeller på hvor mye temperaturene øker i Europa. Norden, Sør-Spania og østeuropeiske land har merket sterkest oppvarming til nå. Mellomeuropeiske land langs Atlanterhavskysten, som Frankrike, Tyskland og Belgia, har merket minst til endringene. Funnene kommer frem i en undersøkelse gjort av Nettverk av datajournalister i Europa, EDJNet. Prosjektet heter «Europa en grad varmere».

EDJNet har visualisert temperaturøkningen slik: Grønne piler betyr liten eller ingen økning. Røde, nesten vertikale piler betyr betydelig, alvorlig økning. Et utvalg byer er tatt med i dette kartet.

 

EDJNet har analysert en million meteorologiske målinger fra det siste århundret. Dataene er utlevert fra European Centre for Medium-Range Weather Forecasts (ECMWF).

Målingene viser at byer i Danmark, Romania, Baltikum og Finland allerede opplever at økningen i middeltemperatur tangerer FN-landenes 1,5-gradersmål i Parisavtalen fra 2015. En del byer opplever en sterkere varmeeffekt enn grisgrendte strøk i nærheten på grunn av byenes utforming og menneskelige aktivitet.

Målet tar utgangspunkt i at middeltemperaturen globalt ikke skal overstige 1,5 grader i forhold til hva de var i førindustriell tid, men FNs klimapanel vurderte allerede i fjor at det er «ekstremt usannsynlig» at vi når målet.

Metode under utvikling

Metoden journalistlagetnettverket har brukt heter «reanalyse», og går ut på å samle alt en vet fra ulike målinger (ballonger, satellitter og målestasjoner), og så fylle inn hullene med en værmodell av samme type som meteorologer bruker for å varsle været.

— Reanalyse er utfordrende, men blir raskt bedre, og ECMWF er kjent for å være blant de gode. Det kan godt være at noen av konklusjonene her må oppdateres etter hvert som beregningene våre blir enda bedre, men overordnet virker dette solid, sier partikkelfysiker og klimaforsker Bjørn Hallvard Samset ved Cicero senter for klimaforskning på forespørsel fra Filter Nyheter om å vurdere metoden.

Størst varmeøkning i Sør- og Øst-Norge

Undersøkelsen tar for seg flere norske byer: Oslo, Fredrikstad, Kristiansand, Bergen, Stavanger, Trondheim, Tromsø og Bodø.

Målingene viser at de nordnorske byene er minst påvirket, deretter Vestlandet, hvor ingen av byene i undersøkelsen opplever mer enn én grads økning.

Byene på Sør- og Østlandet ligger over, med Oslo på topp med 1,14 graders økning i middeltemperatur det siste århundret.

  • Middeltemperaturen i Oslo og omland (inkludert Drammen) var 1,1 grader høyere de to siste tiårene enn gjennomsnittstemperaturen det siste hundreåret.
  • Antall døgn under frysepunktet gikk fra nær 100 i året for 1900-tallet i snitt, til nær 80 døgn i året for perioden etter år 2000.
  • I samme perioder gikk antallet varme døgn (over 20 grader over 24 timer) fra 0,6 i året til 1 dag i året.

Gjennomsnittstemperatur i og rundt Oslo:

Kilde: EDJNet/ECMWF.

 

For Kristiansand har snittemperaturen siden 2000 ligget én grad over snittet for det siste hundreåret, mens antallet varme dager gikk fra 1,3 i året til nær 4 dager i de samme periodene:

Varme dager (over 20 grader) i Kristiansand:

Antall varme dager Kristiansand tok seg opp på 70-tallet og hyppigheten de to siste tiårene.

= Tørke og styrtregn

De værmessige konsekvensene av temperaturøkningen er lengre tørkeperioder, og heftigere nedbør når det først regner, såkalt «styrtregn». Årsaken er at jo varmere luften er, jo større evner har den til å holde på damp – helt til det altså øser ned.

Økonomiske og menneskelige konsekvenser av værutviklingen er større kostnader for forsikringsselskap og privatpersoner etter regnvær som havner i kjellere og andre steder vann ikke skal være. Kostnader som følge av flom var betydelig høyere i årene 2011 til 2015 og 2017 sammenliknet med tidligere år, ifølge statistikk fra Norsk Naturskadepool. I varmeperioder øker dødeligheten. Et av tiltakene byer kan gjøre for å motvirke den spesifikke «by-oppvarmingen», eller «heat island»-effekten som det heter på engelsk, er å få ned lokale utslipp.

Her kan du selv søke opp resultatene for ulike land og byer: