Det er store regionale forskjeller på hvor mye temperaturene øker i Europa. Norden, Sør-Spania og østeuropeiske land har merket sterkest oppvarming til nå. Mellomeuropeiske land langs Atlanterhavskysten, som Frankrike, Tyskland og Belgia, har merket minst til endringene. Funnene kommer frem i en undersøkelse gjort av Nettverk av datajournalister i Europa, EDJNet. Prosjektet heter «Europa en grad varmere».

EDJNet har visualisert temperaturøkningen slik: Grønne piler betyr liten eller ingen økning. Røde, nesten vertikale piler betyr betydelig, alvorlig økning. Et utvalg byer er tatt med i dette kartet. EDJN (CC BY 4.0)