Da NHO-topp Stein Lier-Hansen stod på talerstolen under fremleggelsen av Naturpanelets store rapport i fjor, kalte han naturtapet «dramatisk», og slaktet Norges håndtering av artsmangfoldet.

Lier-Hansen, som er lederen av arbeidsgiverorganisasjonen Norsk Industri, tok opp flere helt konkrete politiske virkemidler som kunne begrense blant annet industriens og andre utbyggeres innhugg i verdifull natur.

Men NHOs store tiårsplan «Neste trekk» som ble lagt frem i høst, inneholder ikke spor av dette.