I årets nyttårstale brukte Erna Solberg fire setninger på global oppvarming. Hun avsluttet i tillegg talen med å minne om at «vårt samfunn bare er til låns fra våre barn». (Det var riktig nok koblet til at kongefamilien er god på omstilling, men likevel).

Hun sa følgende spesifikt om klima:

«FNs klimapanel viste nylig at 2 graders global oppvarming gir betydelig økt risiko for alvorlige konsekvenser for mennesker, sammenlignet med 1,5 grader.