«Hvorfor har globalist-Erna & Co bestilt likposer for over 30 mill.kr. ??? Venter de på uhåndterlig massedød ???»

Det er et av flere bekymrede utspill på Facebook, Twitter, Telegram og ulike blogger de siste ukene.

I sommer har det skutt fart i nok en konspirasjonsteori blant vaksinemotstandere på sosiale medier. Med noen variasjoner, går teorien i hovedtrekk ut på at myndighetene venter massedødsfall i Norge som følge av Covid-19-vaksineringen av befolkningen.

Beviset som angivelig skal understøtte det hele, er et anbudsdokument fra april i år om anskaffelse av likposer og plastflak til politiet, Sysselmannen på Svalbard og Forsvaret.

Av dokumentet går det frem at kontraktsverdien for avtalen er på totalt 30,5 millioner kroner. Aktivistene har på egenhånd regnet om rammeavtalen til å bli til millioner av likposer.

I virkeligheten dreier det seg om noen tusen likposer og kontrakten har ingenting med koronapandemien å gjøre.

En av dem som allerede i juni delte en skjermdump av anbudet på Facebook var vaksinemotstander, aktivist og konspirasjonsteoretiker Kjetil Andreas Dreyer.

«Whaaat? Må etterforskes, men da ikke av politiet», skrev han i innlegget og fortsatte: «Men hva er planen bak et slikt kjøp? Hva vet politiet som vi ikke vet?»

Dreyer ble i 2009 kjent for sin motstand mot svineinfluensavaksinen og har det siste året deltatt i og holdt appeller ved demonstrasjonene foran Stortinget mot koronatiltakene.

«Halve befolkningen skal dø»

«Nyheten» om «storinnkjøpet» av likposer i Norge har nådd utlandet og gått viralt både i norsk- og engelskspråklige kanaler.

Av det Filter Nyheter har oversikt over, er det en twitter-melding på engelsk fra 21. juli som har fått den desidert største spredningen, med over 2000 delinger:

«Norge har kjøpt 3,4 millioner likposer som skal leveres i 2024. Det tilsvarer over halve befolkningen.»

Brukeren bak twitter-kontoen er bosatt i Norge, er svært aktiv på Twitter, og tvitrer og retvitrer stadig skeptiske innlegg mot koronatiltakene, koronavaksinene, media og myndighetene – med overraskende stort rekkevidde.

I Twitter-tråden som følger, er det en som «humoristisk» tvitrer at likposene er myntet på verdens myndigheter fordi folket kommer for å ta dem.

Men det er også personer i tråden som tar til motmæle og påpeker at utregningen av antall likposer umulig kan være riktig.

  • Filter Nyheter har forsøkt å komme i kontakt med brukeren bak Twitter-kontoen og vil oppdatere saken dersom personen kommer med tilsvar.

«Massekvakksinasjon av folk»

I Twitter-tråden spekulerer engelskspråklige brukere i at de norske likposene er bestilt til alle dem som kommer til å dø av Covid-19-vaksinene:

«Yikes. Har hørt om dette andre steder også. Hva er det de vet? Er det vaksinedødsfallene de regner med at vil skje?»

«Ja, jeg antar det, jeg mener det er ingen annen logisk grunn?»

«Lurer på hvordan de vaksine-troende vil rasjonalisere denne mengden med likposer.»

Enkelte stusser over at likposene etter sigende først skal leveres i 2024:

«Skal de leveres så sent som det?! Jeg antok at de fleste vaksinerte vil ha opptil 5 år, så 2024 er ikke en dårlig gjetning men jeg ville ha trodd at mange ville bukke under før dem. Kan det være en feil med oversettelsen og at leveransen er fra nå og frem til 2024?»

Også i en norsk vaksinemotstandsgruppe på Telegram kobler man likpose-anbudet til koronavaksinene og bivirkninger av dem.

En person deler et innlegg om at millioner av mennesker angivelig vil dø av mRNA-«vaksinen». En annen lenker til et Dagsnytt 18-innslag om ustabile blødninger hos kvinner etter injeksjon.

En annen som har koblet likpose-anbudet til koronavaksinasjonsprogrammet, er tidligere FrP-politiker Kristin Brataas. Hun har blant annet vært i medienes søkelys for rasistiske uttalelser mot MDG-politiker Lan Marie Berg i 2017.

I kommentarfeltet til en artikkel i Dagbladet om frykten for en ny dødsbølge i USA som ble publisert 13. juli på Facebook, skriver hun:

«Regjeringen her til lands kjøper inn likposer og plastflak for 30,5 millioner, først kvakksinerer og tester friske mennesker med c19-tester de kjøpte inn tre år før «pandemien» brøt ut, så kjøpes det inn likposer etter massekvakksinasjon av folk………huff….!»

Senere i kommentarfeltet lenker Brataas til anbudsdokumentene som ligger ute på tjenestene Mercell og Doffin og skriver:

«Å lese seg opp er vanskelig for de som tror blindt på myndighetene og journalister som løper deres ærender.»

Teorien om forventet befolkningsreduksjon

Flere av dem som kommenterer i Twitter-tråden kobler også anskaffelsen av likposer til andre konspirasjonsteorier.

Én av disse er «The Great Reset» – idéen om at pandemien kun er et påskudd fra «den globale eliten» og at koronarestriksjonene er ment å lede til økonomisk kollaps slik at eliten kan etablere et «sosialistisk verdensherredømme».

En annen teori handler om at Europas og USAs befolkning skal reduseres kraftig innen 2025.

Samme kobling finner man igjen flere steder, deriblant i kommentarfeltet til en artikkel i Sunnmørsposten om smitteutbrudd i Ålesund publisert på Facebook 30. juli:

«Man kan og undres hvorfor det er kjøpt inn 3 millioner likposer her i landet, kan det ha noe med å gjøre at befolkningen skal ned til 1,9 mill innen, ja husker ikke årstallet i farten.»

I vaksinemotstandsgruppen på Telegram kobler man likpose-kontraktens varighet på 48 måneder direkte til teorien om en betydelig reduksjon i folketallet innen 2025.

Teorien om den påståtte befolkningsreduksjonen er spredt fra Deagel.com. Det obskure nettstedet har en rekke ganger tidligere kommet med dramatiske, ufunderte spådommer knyttet til samfunnskollaps som har vist seg å være feilaktige.

I Norge har teorien fått bein å gå på blant annet gjennom bloggen «Are og Kiri – Mot strømmen». Nettstedet, som ofte får mange delinger på sosiale medier, har blant annet spredt feilinformasjon om utviklingen av koronavaksiner.

I innlegget «VARSKU: Kan norske myndigheter vennligst forklare DETTE for norske borgere» fra februar 2020, viser Are til «en meget spesiell side på Internett» der «kilden bak er av militær art».

En skjermdump fra Deagel.com viser angivelig forventet endring i folketall i Norge for 2025.

«Videre kan vi på samme militære side lese at den forventede norske populasjonen i år 2025 vil telle 3,8 millioner borgere. Vi snakker altså her om en depopulering på hele 1,5 millioner individer i løpet av 8 år, i perioden 2017–2025», skriver Are.

Fra bloggen «Are og Kiri – Mot strømmen» Skjermdump

Ut fra omtalen denne teorien har fått i diverse kommentarfelt og kanaler, kan det virke som at det er noe forvirring rundt tallet 3,8 millioner – om det skal utgjøre den angivelige reduksjonen i folketall eller det angivelig forventede folketallet i Norge i 2025.

«Liknende mistenkelige anbud» i andre land

Flere ser også det norske likpose-anbudet som et eksempel på at myndighetene i flere land forbereder og planlegger for massedødsfall i kjølvannet av Covid-19-vaksineringen.

Blant annet lenker enkelte på Facebook og Twitter til en snutt fra «Hugo Talks» – en plattform der en ikke-navngitt mann bosatt i Dublin presenterer sitt syn på alt fra bitcoins, frimurere og streik i Frankrike, til nedstengningen av samfunnet under pandemien.

Episoden «Bring out your dead» fra 19. juni i år handler om en utlysning av et anbud om midlertidig oppbevaring av lik ved tilfeller av overdødelighet.

Anbudet ble kunngjort 10. juni og oppdragsgiver er Westminister City Council i London.

Hugo Talks – episodebilde Skjermdump «Hugo Talks»

I episoden spør verten retorisk hvordan det kan ha seg at det først er nå, etter at store deler av den britiske befolkningen er vaksinert og myndighetene sier at alt blir bedre, at myndighetene bruker millioner av pund på kjølerom for oppbevaring av lik i tilfelle det blir overdødelighet i nær fremtid:

«Tenk over det – de kan ikke stole veldig på vaksinene, kan de? Eller er det et tegn på at de faktisk stoler på hva vaksinene KAN gjøre?»

Verten vil også bare få påpeke at avtalens varighet på fire år sammenfaller med det som angivelig er beregnet utløpsdato for «Verdensbankens strategiske beredskaps- og responsprogram for Covid-19», 31. mars 2025.

Hugo Talks ber følgerne om å gi tilbakemelding dersom de finner tilsvarende utlysninger i andre land:

«Jeg er nysgjerrig – bestiller noen andre europeiske land slike oppbevaringsrom? Er det noen andre land som gjør noe liknende? La meg i så fall få vite det.»

1400 likposer i året

Filter Nyheter har vært i kontakt med Politiets fellestjenester som er en av oppdragsgiverne for den norske anbudskonkurransen om likposer.

Senior kommunikasjonsrådgiver Marianne Moss skriver at bakgrunnen for utlysningen av anbudet er at den eksisterende rammeavtalen for anskaffelse av likposer og plastflak for liktransport utløper. Politiet har derfor, sammen med Forsvaret, gjennomført en anbudskonkurrranse for å få en ny rammeavtale på plass.

Moss forklarer at det at det er en rammeavtale betyr at det ikke forpliktes til kjøp av et bestemt volum. Den estimerte kontraktsverdien er 30,5 millioner kroner og det vil si hva avtalen maksimalt kan omfatte:

«På grunnlag av tidligere års anskaffelser er sannsynlig omfang i bruk av avtalen på cirka 7,5 millioner kroner i løpet av avtaleperioden, inkludert Forsvarets behov. Det utgjør i underkant av 1400 likposer i året.»

Et prisskjema brukt i forbindelse med anbudskonkurransen viser det Moss beskriver: politiet og Forsvaret regner med et årlig uttak på til sammen 1380 likposer og 170 plastflak.

Bilag 2.1 Prisskjema

Moss skriver videre at det tas forbehold om at det på grunn av uforutsette hendelser kan oppstå større behov. Forbeholdet estimeres til å kunne øke omfanget i bruk av avtalen fra cirka 7,5 millioner kroner til anslagsvis 8 millioner kroner for avtaleperioden. Avtalen gjelder for inntil fire år.

Et årlig uttak på 1400 likposer over en avtaleperiode på fire år tilsvarer 5600 likposer.

Med andre ord ganske langt unna de påståtte 3,4 millioner likposene.

Utover dette har Forsvaret opsjoner med samlet anslått verdi på 22,5 millioner kroner. Disse opsjonene kan Forsvaret velge å utløse eller ikke.

Ingenting med korona å gjøre

Da Filter Nyheter snakker med kommunikasjonssjef Endre Nedberg i Forsvarets sanitet, blir han noe himmelfallen over hvilke teorier som verserer om likpose-anbudet.

– Vel, det har ikke noe som helst med korona, Covid-19 og vaksiner å gjøre, sier han.

Nedberg forteller at Forsvaret vil ha likposer tilgjengelig med tanke på ulykker, terrorhandlinger, naturkatastrofer, deltakelse i internasjonale operasjoner og liknende.

Det utstyret Forsvaret har på lager i dag er svært gammelt. Da politiet nå skulle legge ut et anbud, hev Forsvaret seg derfor med på det, forklarer han.

– Man trenger å ha en beholdning dersom noe skulle skje, det være seg en Utøya-situasjon eller en Åsta-ulykke. Om det er politiet eller Forsvaret som er ute på ulykkesstedet først, tar man fra det nærmeste lageret. I slike situasjoner samarbeider man og bruker det man har, sier kommunikasjonssjefen.

Også Marianne Moss fra Politiets fellestjenester avkrefter til Filter Nyheter at likpose-anbudet har noen sammenheng med pandemien:

«I politiet benyttes likposer ved dødsfall hvor det foretas undersøkelser og etterforskning, og det har ingenting med Covid-19 å gjøre.»


Nå kan du prøve vårt nye digitalabonnement gratis i 30 dager

Klikk på bildet og bli abonnent i dag.