Palestinerne begraver i dag sine døde etter blodbadet ved grensegjerdet mellom Israel og Gaza mandag hvor nærmere 60 palestinske demonstranter ble drept, og nær 2500 skadet.

I kommentarfelt og spalter her hjemme går debatten i skyttergraver. Krangelen om hvorvidt Israel beskytter seg mot terrorister eller slakter uskyldige sivile har få eller ingen gråsoner og nyanser.

Dag Henrik Tuastad (UiO) og Are Hovdenak (Landinfo, tidligere FFI og PRIO) har forsket på Hamas, organisasjonen som styrer i Gaza, og som står på internasjonale terrorlister, blant annet EUs.