Når regjeringer leker med tall

Statsminister Jonas Gahr Støre, daværende utenriksminister Anniken Huitfeldt, utviklingsminister Anne Beate Tvinnereim og daværende klima- og miljøminister Espen Barth Eide i 2022. Foto: UD

RIKSREVISJONEN ER KRITISKE til regjeringens klimaarbeid, og kritikken vitner om at noe er feil med norske klimamål. Mer om det i ukas hovedsak, men først:

UKAS RUNDE 

 • Nye tall fra SSB viser en klar nedgang i norske utslipp i fjor. Foreløpig viser statistikken Utslipp til luft at klimagassutslippet i Norge var 2,3 millioner tonn lavere enn i 2022, og endte på 46,6 millioner tonn CO2-ekvivalenter i 2023. Med 9,1 prosent nedgang siden 1990 var menneskeskapte utslipp i Norge på sitt laveste nivå i perioden. Veitrafikk bidro mest til nedgangen, og SSB peker på elbiler som forklaring. Andre tiltak som bidro, var elektrifisering av olje- og gassfelt og lavere aktivitet i industrien. SSB
 • På mandag åpnet statsminister Jonas Gahr Støre et nytt Yara-anlegg i Porsgrunn som skal erstatte hydrogen produsert fra gass med hydrogen som er skilt ut fra vann ved hjelp av ren strøm. Dermed vil Yara kutte utslippene fra anlegget, om enn bare en ganske liten andel. «Dette er starten. Hydrogen kommer til å være en del av Europas svar på den jobben det er å gjøre seg uavhengig av fossile energikilder. Industrien i Europa kommer til å trenge hydrogen, og Yara går foran», sier Støre. E24
 • Riksrevisjonen kommer med krass kritikk av regjeringens klimaarbeid. Kontrollorganet mener at virkemidler mangler, klimamålene er for lite ko...

Adgang til hele Filter. Avslutt når som helst

Et abonnement på Filter er en uvurderlig støtte til et uavhengig og seriøst, norsk avisprosjekt.

Digital. Kun kr 70/mnd

Første 30 dager gratis! Ingen bindingstid

 • Tilgang til alle artikler på filternyheter.no
 • Alle nyhetsbrev tilsendt på epost
Begynn å lese

Digital + Magasin. Kun kr 100/mnd

Mest fleksibelt. Ingen bindingstid

 • Tilgang til alle artikler på filternyheter.no
 • Alle nyhetsbrev tilsendt på epost
 • Magasin i postkassa hver måned
Begynn å lese

Digital + Magasin. Kun kr 900/år

Mest for pengene! Ingen bindingstid

 • Tilgang til alle artikler på filternyheter.no
 • Alle nyhetsbrev tilsendt på epost
 • Magasin i postkassa hver måned
Begynn å lese

Ved å bruke 1-trinns registrering eller at du oppretter en konto ovenfor, samtykker du til Filter Medias personvernerklæring.