Først klokka 23 i kveld var Nærings- og fiskeridepartementet ferdig med de varslede oppfølgingsspørsmålene til DNB-styret i skatteparadis-saken.

Kortversjon: Monica Mæland og hennes toppbyråkrater er veldig lite fornøyd med mandagens 13 sider lange redegjørelse fra Rune Bjerke og styreleder Anne Carine Tanum.

I hele 26 nye spørsmål fordelt på 15 temaer signaliserer departementet at ingen DNB-ledere er fredet og at ingen baller er lagt døde.

Dette er noe av det mest pikante vi kan lese ut fra spørsmålslista: