Kast et blikk på grafen ovenfor. Situasjonen for Utlendingsdirektoratet i sommer ligger an til å bli så forskjellig fra krisen i fjor at det er vanskelig å illustrere 2015 og 2016 innenfor samme skala.

I årets første seks måneder kom det bare 1678 asylsøkere til Norge, en nedgang på 64 prosent fra samme periode i fjor.  Mye viktigere: Ingenting tyder på at antallet skal eksplodere i august denne gangen. Mens 2015 satte hele mottaksapparatet i kne, er asylsøknadene nå så få at UDI må tilbake til 1997 for å finne like lave tall.

På papiret jobber UDI ennå ut fra en prognose på ti tusen asylsøkere i år, men det rimer dårlig med halvårstallet og består bare fordi ingen tør å nedjustere anslaget offisielt før den antatte «høysesongen».

– Ingenting kan utelukkes. Men det framstår som helt usannsynlig at vi får en situasjon tilsvarende den i fjor høst, fordi den veien søkerne kom da i praksis er sperret, sier UDI-direktør Frode Forfang til Filter Nyheter.