Den delen av Donald Trumps tilhengere som regner seg som anti-globalister – eller som i hvert fall lot seg fenge av Trumps løfter om nedtrapping av USAs innblanding i militære konflikter – er i dag svært opprørte over det amerikanske angrepet i Syria.

At Trump sørger for det første direkte amerikanske angrepet mot Assad, ses på som et løftebrudd etter utallige lovnader om å ikke opptre som verdenspoliti. Noen uttrykker også støtte til Putin - eller til og med Assad - framfor den amerikanske presidenten.

Den erkekonservative og innflytelsesrike rabulisten Ann Coulter går så langt som å si at Trump har ødelagt hele presidentskapet sitt.