Nå må utenlandske journalister registrere seg som «agenter» i Russland

Pressefriheten i Russland er ytterligere innskrenket av en ny lov som krever at alle utenlandske nyhetsorganisasjoner som opererer i landet registrerer seg som «fremmede agenter».

Loven vedtas øyensynlig som gjengjeldelse for at den russiske nyhetstjenesten RT, kjent for å spre russisk propaganda, er klassifisert som utenlandsk agent i USA. 

I USA skal alle organisasjoner og enkeltindivider som mottar finansiering av utenlandske myndigheter og «driver med politisk aktivitet» føres opp i et register hos justisdepartementet.

RT hevder selv de er en nyhetstjeneste finansiert av offentlige midler på samme måte som BBC, men har ikke fremlagt dokumentasjon på hvor pengene kommer fra, hvem som sitter i styret, eller bevis for at redaksjonen er uavhengig av makthaverne i Kreml, ifølge den amerikanske tenketanken Atlantic Council.

Den nye russiske loven vil gjelde såvel privateide CNN som BBC og tyske Deutsche Welle, og kommer på toppen av en årelang innsats for å bygge et medie-ekkokammer uten kritiske røster, både innad i Russland og internasjonalt, sier Amnesty.

Det er veldokumentert at uavhengige nyhetskilder og journalister risikerer represalier og regelrette overfall i Russland.