Migranter flest er europeere – men flere vil komme fra Afrika

Ekspertene mener befolkningsveksten i kombinasjon med økonomisk utvikling vil være den sterkeste drivkraften til migrasjon i de kommende tiårene.

Ifølge FNs beregninger vil verdens befolkning øke fra dagens rundt 7,6 milliarder til 9,3 milliarder i 2050.

Andelen av verdens befolkning som flytter på tvers av landegrenser har vært relativt stabil på de siste femti årene, men den øker svakt: 2,9 prosent var migranter i 1990, i dag er andelen 3,4 prosent, 258 millioner. 65,6 millioner er tvunget til å flytte på seg, 22,5 millioner av dem er flyktninger.

Migranter, fordrevne og flyktninger i verden i 2017.

Hvis forholdstallet på 3,4 prosent holder seg stabilt framover, vil antall internasjonale migranter i verden øke til 316 millioner mennesker i 2050. Hvis andelen øker like mye fra i dag til 2050 som den har gjort de siste 30 årene, så er andelen nær fire prosent, eller 370 millioner migranter.

Spørsmålet etter flyktningkrisen i 2015 og 2016 er om denne andelen vil holde seg nettopp stabil, eller om kriser som den strømmen som kom for to-tre år siden vil komme oftere – eller rett og slett bli «den nye normalen».

Antall europeere synker

Uansett hva som skjer vil forholdstallet mellom migranter i Europa og den totale befolkningen på kontinentet endre seg, ifølge fagfolk på feltet, deriblant Det internasjonale senteret for utvikling av migrasjonspolitikk (ICMPD), som slapp en rapport om dette nylig. OBS: Migranter i Europa er her forstått som folk som krysser landegrenser. Det kan med andre ord være europeere som drar til et annet europeisk land.

Årsaken til det er blant annet at verdens befolkning etter all sannsynlighet ikke vil øke likt over hele verden. FN tror Afrikas befolkning vil vokse fra rundt 1,6 milliarder i dag til 2,5 milliarder i 2050, og Asias befolkning fra 4,5 milliarder til 5,2 milliarder.

Europas befolkning er ventet å synke fra 742 millioner til 715 millioner. 80 prosent av befolkningsveksten i Europa i dag består av innvandrere.

 

Beregninger som dette er kvalifisert gjetning av fagfolk som jobber med migrasjon. Det er store usikkerhetsmomenter i estimatene (det var for eksempel få eksperter som forutså størrelsen på flyktningkrisen utover at den arabiske våren og Syria-krigen ville skape «mange» flyktninger).

En joker er klimaendringene. Estimatene for hvordan håvnivåstigning, tørke og stormer vil drive migrasjon varierer stort, fra 25 millioner til en milliard migranter innen 2050. Noen ekspertmiljø, for eksempel ved universitetet i Oxford, har publisert rapporter som sier antakelsene om hvor mange som vil krysse landegrenser og kontinentale grenser er betydelig overdrevet.

Andelen øker jevnt i Europa

Europa har i dag nær tre ganger så mange migranter i forhold til total befolkning som verden i snitt. Oseania og Nord-Amerika har enda høyere andel i forhold til befolkning, mens Asia, Latin-Amerika og Afrika trekker ned snittet. De siste par tiårene økte andelen innvandrere jevnt i Europa fra 6,8 prosent i 1990 til rundt 10,5 prosent i 2017. Andelen fraflyttere, eller emigranter, ligger på 8,4 prosent av befolkningen.

Hvis økningen i andel migranter fortsetter i samme takt de neste 20 årene, vil over 110 millioner personer i Europa være migranter i 2050. Det er tett på 16 prosent av befolkningen.

 

Årsaken til at Europa har en høyere andel migranter i forhold til befolkning enn verden i snitt er den samme som gjør at befolkningen på kontinentet synker: Utvikling og velstand.

Flyktninger drar først og fremst til nabolandet, men flere drar også videre. Tyskland var for eksempel blant landene som mottok flest flyktninger under krisen i tillegg til kriselandene Syria, Afghanistan og Sør-Sudans naboer (Syria, Afghanistan og Tyrkia, Pakistan, Libanon, Iran, Uganda, Etiopia og Jordan). 35 prosent av migrasjonen i fjor skjedde fra sør til nord, mens nær over 20 prosent skjedde «innad» på den nordlige halvkule. Nær 40 prosent skjer innad på den sørlig halvkule.

Migranter flest er europeere

Siden begynnelsen av nittitallet har befolkningssammensetningen blant migranter i Europa endret seg fra å bestå av hovedsakelig eks-jugoslaver, til folk fra Midtøsten, Asia og Afrika. Sett i forhold til totalbefolkningen er Europa det kontinentet med flest utvandrere – europeere som flytter til et annet europeisk land.

Hold deg fast, dette er ikke en deformert versjon av VM-grafikken, men en grafikk over hvilke områder migranter strømmer fra og til i Europa:

De mørkeblå søylene ut fra Europa-delen av diagrammet er migrasjon fra Europa mellom 2005-2010. Søylene i andre farger er immigrasjon til Europa. Tykkelsen på søylene angir mengden personer. Kilde: Global Migration.info

Økning fra Afrika

I dag er det en mindre andel afrikanere som migrerer sammenliknet med verden i sett under ett. «Bare» 2,8 prosent afrikanere emigrerer i dag.

ICMPD forventer en betydelig økning i afrikanske migranter de neste tiårene. Først og fremst regional flytting innad på kontinentet, men også nordover til Europa.

Hvordan sammensetningen er om tjue år avhenger av fremtidige kriger, hvor lenge dagens kriger vil vare, og ikke minst hvor og hvor kraftig klimaendringer vil slå inn.