Ekspertene mener befolkningsveksten i kombinasjon med økonomisk utvikling vil være den sterkeste drivkraften til migrasjon i de kommende tiårene.

Ifølge FNs beregninger vil verdens befolkning øke fra dagens rundt 7,6 milliarder til 9,3 milliarder i 2050.

Andelen av verdens befolkning som flytter på tvers av landegrenser har vært relativt stabil på de siste femti årene, men den øker svakt: 2,9 prosent var migranter i 1990, i dag er andelen 3,4 prosent, 258 millioner. 65,6 millioner er tvunget til å flytte på seg, 22,5 millioner av dem er flyktninger.