Medienes sex-ekspert avskiltet av Helsetilsynet: «Gjennomgående svikt i legevirksomheten i flere år»

Ken Purvis (70) har gjennom flere tiår vært Norges mest profilerte lege når det kommer til menns helse og seksualliv. Den innflyttede briten er referert flere hundre ganger i norske medier, vært avisspaltist som sex- og samlivs-eksper, og har gitt ut flere populærvitenskapelige bøker i tillegg til å behandle et stort antall pasienter i egen praksis på Andrologisk senter. Nå har han mistet autorisasjonen, etter en granskning som stiller store deler av karrieren hans – inkludert tusenvis av resepter på legemidler på statens regning – i et dårlig lys. De viktigste funnene er forskriving av flere typer testosteron til pasienter basert på deres egne beskrivelser av symptomer, eller til pasienter som egentlig skulle vært utredet ved sykehus. «Vi har i gjennomgangen av saken påpekt gjennomgående svikt i din legevirksomhet. Det er påpekt lovbrudd for alle de 20 pasientene saken gjelder, og svikten i din virksomhet har vedvart i flere år. (...) », skriver Helsetilsynet i september 2018. – Det sier noe om at det er alvorlige forhold vi har avdekket i denne saken, sier avdelingsdirektør Anne Myhr i Statens helsetilsyn til Filter Nyheter. Hun bekrefter at vedtaket er endelig. «Vi har kommet til at du er uegnet til å utøve ditt yrke forsvarlig på grunn av «uforsvarlig virksomhet», «grov mangel på faglig innsikt» og «grove pliktbrudd». (...) Dette betyr at du ikke lenger kan arbeide eller titulere deg som lege», heter det der.
  • Filter Nyheter har gjentatte ganger siden 10. januar forsøkt å få kommentarer fra Purvis til denne artikkelen, uten hell. Se nederst i teksten for deler av hans tilsvar overfor tilsynsmyndighetene.
Filter Nyheter har fått innsyn i den 24 sider lange rapporten og andre dokumenter i saken.

«Tap av libido» kostet staten dyrt

I tillegg til at Purvis har forskrevet testosteron og andre legemidler til mange pasienter uten at det var godt ...

Fortsette å lese (gratis)

Vi vet det er kjedelig å registrere seg, og vi skulle ønske vi slapp å be deg om å logge deg på! Men som en liten avis med kvalitetsjournalistikk er vi helt avhengig av direkte kontakt med lesere. Vit dette: Vi kommer aldri til å selge kontaktinformasjonen din til andre, og vil bare bruke den til å sende deg nyhetsbrev og informasjon om vår journalistikk, og muligens rette en haug med annonser mot deg i sosiale medier. (Les vår personvernerklæring)

Harald S. Klungtveit
Redaktør

Ved å bruke 1-trinns registrering eller at du oppretter en konto ovenfor, samtykker du til Filter Medias personvernerklæring.