Ken Purvis (70) har gjennom flere tiår vært Norges mest profilerte lege når det kommer til menns helse og seksualliv. Den innflyttede briten er referert flere hundre ganger i norske medier, vært avisspaltist som sex- og samlivs-eksper, og har gitt ut flere populærvitenskapelige bøker i tillegg til å behandle et stort antall pasienter i egen praksis på Andrologisk senter.

Nå har han mistet autorisasjonen, etter en granskning som stiller store deler av karrieren hans – inkludert tusenvis av resepter på legemidler på statens regning – i et dårlig lys.

De viktigste funnene er forskriving av flere typer testosteron til pasienter basert på deres egne beskrivelser av symptomer, eller til pasienter som egentlig skulle vært utredet ved sykehus.