MDG-BILSJOKKET: Her bor folk som skal få «distriktslettelser»

Miljøpartiet de Grønne jobber hardt for å profilere seg som bygdevennlige, og at klimatiltak og distriktshensyn ikke er to umulige motpoler i politikken.

Partiet vil øke drivstoffavgiftene med fem kroner literen, noe som vil gi en gjennomsnittlig fossilbilist en ekstra drivstoffutgift på gode 3500 kroner i året*.

Forslaget står i sterk kontrast til Senterpartiets politikk, som vil senke dieselavgiften med 35 øre og bensin med 15 øre literen. Senterpartiet begrunner forslaget med at de ikke vil straffe folk som er avhengige av bil, og at de ikke vil straffe folk om ikke har elbil – og trekker spesielt frem folk med dieselbil og -traktor i distriktene.

MDG skal ha folk til å kjøre mindre bil, men vil ikke putte avgiftspengene i statskassa: De skal deles flatt ut til alle innbyggerne, 1284 kroner per person. Det vil si at hvis du har en familie på fire, så firedobles «klimabelønningen», som MDG kaller det. Partiet begrunner familie-boosten med at barnefamilier har ekstra behov for henting og bringing til barnehage, skole og diverse aktiviteter.

Bygdefolk belønnes mer

For at bilpisken ikke skal bli altfor urettferdig for bygdefolk, har MDG bestemt at folk i «distriktene» skal få dobbelt så mye tilbake: 2568 kroner. Det gjelder omtrent 1,1 millioner av innbyggerne, ifølge partiets beregninger.

Men hvor er egentlig «distriktene» i dette tilfellet?

Her, i blått:

Hele Nord-Norge får dobbelt så stor klimabelønning som byregionene. Store deler av Trøndelag, Innlandet, Vestland og Telemark regnes også som distrikt, og får 2568 kroner igjen av drivstoffavgiftene per person.

Ifølge SSBs statistikk kjører bilister i deler av Finnmark (Karasjok, Tana) og nord i Trøndelag (Namskogan, Snåsa) mest i løpet av et år. På fylkesnivå kjører nordlendingene, trønderne og vestlendingene minst i snitt.

Bom-opprørerne straffes mest

Byene, samt kommuner i regionen rundt, får «grunnbelønning» på 1284 kroner per person.

Det gjelder særlig kommuner i Viken-regionen, Agder og Rogaland, samt bergensregionen, Trondheim og småbyene i Trøndelag, samt byene i Vestfold og på Nord-Møre.

Det er mange stor-kjørere øst og vest for Oslofjorden: Bilister i Oslo og Akershus figurerer høyt på kjøretoppen til SSB. På fylkesnivå kjører østlendingene og sørlendingene mest i snitt.

Det er med andre ord «bompengeopprørerne», storkjørende bilister i forstedene, som får det hardeste avgiftstrykket med MDGs forslag (rød farge). MEN: Det er også her det bor flest med ny elbil.

Byer, og omkringliggende kommuner med klima-«grunnbelønning» i rødt.

Kuttet Nord-Norge-lettelse på fly

Det er ikke bare drivstoffavgifter på bilkjøring MDG henter belønningspenger fra. Flyreiser får et heftig avgiftshopp: Utenlandsturer med 600 kroner per sete (der røyk halvparten av familiebelønningen for familien på fire gitt), innenlandsturer med 300 kroner per sete («der det går tog»), og 150 kroner for turer med propellfly, grovt sett.

Det betyr også at det blir mye dyrere for bygdefolk å dra på utenlandsferie – folk som gjerne må fly til Gardermoen før de kommer seg til Syden. Før hadde MDG lagt inn «avgifts-amnesti» for flyturer på kortbanenettet innad i Nord-Norge, og for turer fra Nord-Norge til Sør-Norge.

Toget går fortsatt bare til Fauske før det knekker vest til Bodø. Fauske ligger som kjent, i alle fall for nordlendingene, omtrent halvveis på E6.

Alle utenlandsturer utenom charter blir derfor mye dyrere for folk i distriktet.

  • Regnestykke snittbilist: 12 000 km/året, 0,6 liter/mil, 5 kr per liter. Kilde: SSB og Motor