Miljøpartiet de Grønne jobber hardt for å profilere seg som bygdevennlige, og at klimatiltak og distriktshensyn ikke er to umulige motpoler i politikken.

Partiet vil øke drivstoffavgiftene med fem kroner literen, noe som vil gi en gjennomsnittlig fossilbilist en ekstra drivstoffutgift på gode 3500 kroner i året*.

Forslaget står i sterk kontrast til Senterpartiets politikk, som vil senke dieselavgiften med 35 øre og bensin med 15 øre literen. Senterpartiet begrunner forslaget med at de ikke vil straffe folk som er avhengige av bil, og at de ikke vil straffe folk om ikke har elbil - og trekker spesielt frem folk med dieselbil og -traktor i distriktene.