1. juni ble Filter Nyheters redaksjon styrket med journalist Marie Lytomt Norum (27).

Lytomt Norum kommer fra en stilling som politisk journalist i Budstikka. Nå gleder hun seg til å bli en nøkkelperson i en uavhengig avis som setter undersøkende journalistikk høyest og som har vært nyhetsledende i flere nasjonale saker de siste årene.

– I Filter Nyheter ser jeg frem til å dekke et større nyhetsbilde, både nasjonalt og internasjonalt, enn hva jeg har gjort tidligere. Jeg liker å dykke inn i ulike saksfelt og forstå hvordan verden henger sammen, sier Norum.

På sin forrige arbeidsplass lærte hun mye om kommunal forvaltning og hvordan beslutninger fattes både politisk og administrativt, et viktig grunnlag for å forstå også rikspolitikken.