Du skulle kanskje tro at etter et drøyt halvår med pandemi, og vårens erfaringer med ekstraordinært høyt smittenivå blant jobbmessig og sosioøkonomisk smitteutsatte innvandrergrupper i Oslo, så hadde staten fått ordentlig schwung og stell på kommuniksjonen ut til disse gruppene innen høsten og den bebudete «bølge 2».

Men nei.

En rekke innvandrerorganisasjoner og minoritetsforeninger kom torsdag kveld med beskjed til Erna Solberg på et møte arrangert av regjeringen. Bakteppet er alvorlig: 47 prosent av de innlagte på sykehusene er født i utlandet.