Små kommuner i Norge har sett på muligheten til å fysisk sperre innfartsårene til kommunen for å sperre ute hyttefolk, mens flere små kommuner i Nord-Norge har rett og slett innført innreiseforbud fra alle kommuner «sør for Dovre».

I hallingdalskommunene bor det 21.000 personer til vanlig. VG skrev første helg ut i landets korona-lockdown at «en måling viser at 54.000 mennesker oppholder seg i fjellet lørdag ettermiddag, kun 1000 færre enn fredag».

Faksimile NRK Troms og Finnmark.