ASYLMOTTAK I AFRIKA: Det danske Socialdemokratiet har fått hard kritikk fra både FN, EU, hjelpeorganisasjoner og europeiske sosialdemokrater for en lov som åpner for å sende asylsøkere til Afrika. Også Arbeiderpartiet i Norge foreslår å sende asylsøkere til et tredjeland utenfor Europa, for å behandle hele asylsøknaden der, skriver Dagens Næringsliv. I Aps partiprogram har de vedtatt at de vil «sørge for et samarbeid med trygge tredjeland utenfor EU».

Arbeiderpartiets forslag skiller seg noe fra sitt danske søsterparti. Der danskene vil sende alle asylsøkere som har nådd den danske grensen, for å stoppe spontan asyl, ønsker norske Ap kun å sende personer til et tredjeland hvis personen kan dokumentere å ha vært i landet før. Ap vil dermed at det fortsatt skal være mulig å søke asyl i Norge for dem som kommer direkte hit, men de vil prioritere kvoteflyktninger via FN-systemet.

Den danske regjeringen forsøkte å få til et samarbeid med Norge om å etablere et felles asylmottak i et tredjeland, noe Frp ønsket, mens Høyres justisminister Monica Mæland takket nei. I 2018 var Masud Gharahkhani, Aps innvandringspolitiske talsperson, i Danmark for å hente inspirasjon om blant annet innvandringspolitikken. Ikke alle i Arbeiderpartiet er overbeviste om en slik løsning, skrev VG den gang.