– Det handler om solidariteten mellom oss, sa Ingunn Gjerstad til Klassekampen.

Gjerstad er leder for LO i Oslo og uttalte seg om den pågående og langvarige vekterstreiken. Streiken er av et sånt kaliber at LO kan tenkes å ta andre medlemmer ut i såkalt sympatistreik.

For vektere som jobber for et selskapene hvor Gjerstad sitter i styret i kraft av sin lederrolle i fagbevegelsen, Ankerstiftelsen, klinger LO-toppens ord om «sympati» og «solidaritet» hult.

Ankerstiftelsen er en stiftelse som driver hotell og studentboliger i Oslo, og eier en betydelig andel bygg i det som kalles Ankerkvartalet i Oslo sentrum.