Dommen i den store klimarettssaken som gikk i Oslo Tingrett i høst har falt: Staten (ved Olje- og energidepartementet) frifinnes. 

Greenpeace Norden, Natur og Ungdom og Besteforeldrenes klimaaksjon må betale 580 000 kroner i sakskostnader til departementet om dommen skulle bli stående. Det er ventet at den vil bli anket.

Natur og Ungdom og Greenpeace saksøkte den norske staten for å tillate oljeboring i Barentshavet, og argumenterte for at vedtaket er brudd på Grunnlovens § 112, der det heter at borgerne har rett til et «miljø som sikrer helsen, og til en natur der produksjonsevne og mangfold bevares».