– Forbud har ikke hindret fremveksten av nynazisme i for eksempel Tyskland, så jeg tror ikke vi får det til i Finland heller. Men forbudet har radikalisert andre grupper, spesielt Soldiers of Odin, som frykter at det samme vil skje med dem. Samtidig har «Den nordiske motstandsbevegelsen» brukt den påståtte «undertrykkelsen» som et effektivt propagandaverktøy.

Det sier ytre høyre-eksperten Tommi Kotonen ved Universitetet i Jyväskylä til Filter Nyheter. Statsviteren har i flere år fulgt utviklingen i de høyreekstreme miljøene i hjemlandet tett.

Finland ble et annerledesland i Norden da politiet gikk til rettslige skritt for å forby nynazistgruppa «Den nordiske motstandsbevegelsen» (DNM). Etter en kjennelse i finsk høyesterett tidligere i år, gjelder forbudet midlertidig inntil ankesaken blir avgjort tidlig i 2020.

Verken svenske, danske eller norske myndigheter har iverksatt lignende strategier for å bekjempe fremveksten av den voldsfremmende organisasjonen.