Folkehelseinstituttet (FHI) vil fremover presentere ukentlige prognoser for hvordan epidemien kan utvikle seg i det norske samfunnet. Den første kom 24. mars, og er basert på en matematisk simulering som mates med det man vet om koronaviruset til nå, og generell epidemiologisk kunnskap.

Prognosene, eller de «kvalifiserte spådommene» folkelig sagt, tar for seg både antall smittede, antall innlagt på sykehus, og antall som trenger intensiv-behandling.

Det er laget tre ulike prognoser, som hver gjenspeiler tre ulike strategier for å takle pandemien: «Brems», «undertrykk» og til slutt «slipp», der sistnevnte omtales som uaktuell fordi den innebærer at ingen grep tas for å hindre spredning (les mer lengre ned).