Nær åtte millioner oppdrettslaks har dødd av «dødsalgen» som har herjet i Nordland og Troms, landets to største oppdrettsfylker, de to siste ukene. Det tilsvarer godt over 13 000 tonn mat. 

I Nordland har oppdrettere flyttet 2,5 millioner fisk for å unngå smitte. Det måles fortsatt høye forekomster av alger ifølge Fiskeridirektoratet.

Algen har også fått konsekvenser for folk: I tillegg til store økonomiske tap for selskapene har flere arbeidere ved fiskeslakterier i landsdelen blitt permittert. Noen steder er slakteriet hjørnesteinsbedriften i bygda. Tillitsvalgte frykter det blir langvarig.