Tirsdag publiserte WWF International en lenge ventet granskingsrapport, utført av FNs tidligere høykommissær for menneskerettigheter, Navi Pillay. Granskingskommisjonen, som er oppnevnt av WWF, har over 160 sider tatt for seg hvordan WWF har håndtert påstander om grove menneskerettighetsbrudd i WWF-støttede prosjekter.

WWF International understreker i sin uttalelse om rapporten at selv om naturvern er en blodig affære i flere deler av verden, er drap og menneskerettighetsbrudd «aldri akseptabelt», og at det «bryter med alt WWF står for».  

BuzzFeed News publiserte i fjor en stor avsløring om WWFs arbeid for å bekjempe krypskytingDen omfattende artikkelserien, som tar for seg seks ulike land i Asia og Afrika, hevdet at WWF har finansiert og støttet anti-krypskytings-grupper som står anklaget for omfattende tortur av personer mistenkt for krypskyting, og ved et tilfelle godkjent en forespørsel fra en park-direktør om tillatelse til å skyte inntrengere i parken, hvorpå flere drap skal ha skjedd.

Avsløringene fikk konsekvenser: I USA startet en tverrpolitisk etterforskning som foreslo lovgivning som ville forby regjeringen å tildele penger til internasjonale naturvernsgrupper som finansierer eller støtter menneskerettighetsbrudd. Det førte også til frysing av midler av innenriksdepartementet. Myndighetene i Storbritannia og Tyskland gjennomførte også undersøkelser.

Granskingen har ikke etterforsket selve overgrepene, fordi det er kriminelle handlinger som hverken WWF eller kommisjonen har juridisk myndighet til å etterforske, ifølge WWF. Kommisjonen opplyser i rapporten at den ikke har reist til alle de omtalte stedene på grunn av koronapandemien.

Finner ikke at WWF-ansatte har vært direkte involvert

Kommisjonen har ikke funnet noe som tyder på at WWF-ansatte har vært involvert overgrepene mot lokalbefolkning eller urbefolkning, ei heller at WWF var direkte involvert i kjøp eller anskaffelse av våpen. I alle tilfeller hvor det har blitt varslet om overgrep, har WWF-ansatte meldt fra til lokale myndigheter, ifølge rapporten.

Viltvokterne var ansatt av lokale myndigheter i seks land som WWF samarbeidet med i forvaltningen av enkelte nasjonalparker: Nepal, India, Kamerun, Den Sentralafrikanske Republikk, Republikken Kongo og Den Demokratiske Republikken Kongo. WWF er en viktig finansieringspartner for disse naturvern-prosjektene.

Kritikken: Fortsatte finansiering etter overgrep, mangler lokal kjennskap

Rapporten, som har fått navnet «Integrere menneskerettigheter i naturvern – fra internsjoner til handling», kritiserer WWF for ikke å følge egne rutiner og retningslinjer i beskyttelse av menneskerettigheter, at det er nødvendig at WWF jobber sterkere for å få myndighetene til å beskytte menneskerettighetene i de omtalte landene. WWF kritiseres også for å ha malt et rosenrødt bilde av anti krypskytingsarbeidet. 

I Kongo-bassenget, der WWF ifølge rapporten utførte en «spesielt svak» jobb med å etterleve sine menneskerettighetsforpliktelser, utførte ikke organisasjonen fullstendige undersøkelser av beretninger om drap, voldtekt og tortur av frykt for at regjeringspartnere ville «reagere negativt på et forsøk på å etterforske tidligere menneskerettighetsbrudd». Der og andre steder ga WWF fortsatt teknisk og økonomisk støtte til parkvakter, kjent lokalt som «miljøvakter», selv etter å ha blitt kjent med anklager om grove overgrep. I noen tilfeller etter at WWF selv hadde fordømt slike rapporterte overgrep offentlig.

Rapporten fant også at organisasjonen ikke har noen formell mekanisme på plass for å bli orientert om overgrep under «anti-krypskytingsoppdrag» i Nepal, til tross for at påstander om tortur, voldtekt og drap har kommet fra regionen siden 2000-tallet frem til i sommer. «WWF må vite hva som skjer på bakken i stedene de opererer», skriver granskerne.  

WWF International har skjerpet rutinene som skal sikre at organisasjonens naturvernprosjekter ivaretar menneskerettighetene: Prosjekter med høy risiko skal vurderes av en internasjonal WWF-komite, slik at det ikke blir opp til enkeltkontorer å håndtere dem. WWF har også innført et nytt system for varsling, som skal sikre bedre oppfølging av klager og bekymringsmeldinger.


Artiklen fortsetter under. Å lage kvalitetsjournalistikk koster penger, støtt Filter Nyheter med et abonnement.


WWF i Norge ikke innblandet

Filter Nyheter omtalte saken da den kom i fjor, og intervjuet daværende generalsekretær for WWF i Norge, Bård Vegar Solhjell. Han fortalte da at de ville gjennomgå de norske prosjektene for å se om disse hadde noen tilknytning til de omtalte forholdene.

«Vi i WWF i Norge ble rystet av anklagene om overgrep mot lokalbefolkning utført av viltvoktere, som ble lagt frem av BuzzFeed News i fjor», uttaler WWF i Norges generalsekretær Karoline Andaur i en pressemelding.

WWF i Norge melder nå at den norske delen av WWF ikke er involvert i, eller bidrar med penger til, noen av de omtalte prosjektene. Det har heller ikke gått penger fra norske myndigheter eller donorer til disse. 

«Overgrepene det er meldt om er dypt tragiske for dem som er utsatt og deres familier. De var, og er, vonde å lese om. Det var viktig for oss i WWF i Norge å få klarhet i hvor godt rustet WWF-nettverket er til å forhindre slike fryktelige overgrep», uttaler Andaur.

Karoline Andaur, generalsekretær for Verdens Naturfond i Norge. Haakon Nordvik / WWF Verdens naturfond.

Naturvern i krigslignende områder

WWF er en ganske desentralisert organisasjon sammenliknet med andre organisasjoner, og de lokale avdelingene har stor grad av selvstendighet i drift av prosjekter. Solhjell sa til Filter Nyheter i fjor at det norske kontoret lenge har hatt stående politikk om å ikke finansiere bevæpnede parkvoktere i arbeidet mot den ulovlige handelen.

Ulovlig jakt og handel med truede dyr er milliardindustri. Pulver fra neshorn kan gå til høyere grampris enn heroin, på enkelte markeder i Asia. Profesjonelle krypskyttere får veldig god betaling for å ta livet av truede dyr, og varene fraktes til markedene gjennom korrupte tjenestemenn. I noen områder omtales kampen mot krypskyting som krigslignende tilstander, og parkvoktere risikerer livet for å passe dyrene.

«Når vi jobber i noen av verdens mest sårbare og krevende land, med svake styresett, må vi ha bunnsolide kontrollmekanismer på plass», sier Andaur, og legger til at WWF i Norge vil bidra til å sørge for at WWFs nye tiltak følges opp.


Støtt Filter Nyheter!

Å lage kvalitetsjournalistikk koster penger, uten deg som støttespiller er ikke dette mulig.

For kun  100,- kroner i måneden (150,- om du føler deg raus) eller 900,- i året får du Filter Magasin i postkassa / digitalt på nett, delta i kommentarfeltene på sakene våre og tilgang til Filter Lyd, der du kan lytte til artiklene.

Bare klikk på et av valgene under så blir det hele gjort med Vipps. Samtidig godtar du våre kjøpsvilkår.

Du kan også støtte Filter ved å vippse et valgfritt beløp til 514053. Les mer her. 

Stjel artiklene våre

Filter Nyheter vil gjerne at du, helt gratis, republiserer våre artikler og tegninger/grafikker. Grundig, faktaorientert journalistikk har aldri vært viktigere.

Alt du trenger å gjøre er å sende e-post til [email protected] der du informerer om hvor innholdet skal publiseres. Vi svarer deg så fort som mulig. Les mer her.