Koronakommisjonen: Sårbare barn ble ikke skjermet godt nok

«IKKE TILSTREKKELIG FORBEREDT»: Solberg-regjeringen får både ris og ros i Koronakommisjonens 400-sider lange rapport om myndighetens håndtering av pandemien. Kommisjonen mener blant annet at lærere og dem som jobber med barn burde fått vaksinen tidligere, at det var for få intensivsykepleiere og at sårbare barn ikke ble skjermet godt nok. Ifølge et notat kunne rundt 300 sykehusinnleggelser vært unngått dersom myndighetene hadde prioritert vaksinefordelingen etter lokal risiko. «Regjeringen drev detaljstyring og var involvert i den løpende krisehåndteringen, også i perioder der den etter vårt syn hadde bedre tid», skriver kommisjonen. Les hele rapporten her.

TYSKE TANKS TIL UKRAINA: I et brudd med linja om å ikke bidra med tungt krigsmateriell til Ukraina, har Tyskland i dag kunngjort at landet vil sende luftvern-tanks (Gepard) til Ukraina. Det bekreftet myndighetene  i forkant av dagens konferanse på Ramstein-basen, der USA har trommet sammen 40 Ukraina-vennlige nasjoner for å planlegge styrking av landets motstandskraft og svekke den russiske krigsmaskinen. «Himmel og jord skal settes i bevegelse» for at målet nås, siterer DW forsvarsminister Lloyd Austin på. Forsvarskonsernet Krauss-Maffei Wegmann leverer de 50 oppgraderte Gepard-ene, som tidligere har vært i den tyske hærens bruk og i dag står på lager, skriver Tagesschau

  • PSSST! Du vet du kan teste et digitalt abonnement på Filter Nyheter helt gratis? I 30 dager kan du motta våre eksklusive nyhetsbrev og spalter om blant annet politik ekstremisme, klimakrisa og krigen i Ukraina – uten å betale en krone. Meld deg på her.


EKSPLOSJONER I MOLDOVA: Det har i dag vært flere eksplosjoner i den formelt moldovske, men i praksis russisk-styrte regionen Transnistria, som grenser til Ukraina. Ingen skal være skadet, men et departement og to radiomaster skal være rammet. Regionen har vært kontrollert av en russiskvennlig utbryterregjering, med en fast utplassert susisk militærstyrke, siden 1992, og Kreml sier de er «alvorlig bekymret» over det som har skjedd.   

IKKE ENIGE OM REALITETENE: FNs generalsekretær Antonio Guterres har møtt Sergej Levrov og anmodet om en stans i krigføringen i Ukraina så snart som mulig. Guterres, som har Vladimir Putin som nestemann i kalenderen og deretter reiser til Kyiv, sa på en pressekonferanse i Moskva etter møtet at det ikke er grunnlag for våpenhvile og og at det åpenbart «finnes forskjellige oppfatninger av hva som skjer i Ukraina». James Headey, den britiske forsvarsministeren, har i dag avfeid Lavrovs uttalelser fra i går om at faren for bruk av atomvåpen i Ukraina-krigen er «reell og alvorlig». Heappey sier alt vesten foretar seg er «kalibrert» for å unngå direkte konfrontasjon med landet, og sier «den typen bravado» har vært Lavrovs bumerke i 15 år. Også andre eksperter tviler på at Russland vil gå til slike skritt.

Fortsatt god dag! Hilsen Filter-redaksjonen

Foto: Stortinget