Klimafornekterne i Frp holder stand: – Kulldioksid er selve livets gass!

I en Twitter-melding forrige helg skrev Emil T. Aasheim, nestleder i Stavanger FpU, at han var «stolt over å nytte fly som transportmiddel. Flyskam er bare tull, klimakrisen er en feberfantasi laget av folk som Eivind Trædal for å skremme folk til å betale mer i skatt og avgifter».

Flere reagerte sterkt på meldingen, som Aasheim etterpå forsvarte med å vise til den amerikanske forskeren Patrick J. Michaels, som er én av svært få vitenskapsfolk som mener at klimaendringene ikke er menneskeskapte – og dessuten er finansiert av olje- og kullindustrien.

FpU-profilens Twitter-melding ble retvitret av Jens-Arild Johannessen, som er organisatorisk nestleder i Rogaland Frp. De to står imidlertid ikke alene i Fremskrittspartiet, til tross for at det tidlig i fjor ble varslet at «klimaskepsisen er på vei ut».

  • Filter Nyheter har snakket med fylkeslagenes førstekandidater i lokalvalget for å høre hva de egentlig mener om klimavitenskap og -politikk: – Klimahysteriet er veldig opphauset, veldig overdrevet, sier blant annet førstekandidat i Frp Innlandet, Truls Gihlemoenles saken vår her.

I partiets prinsipp- og handlingsprogram blir menneskeskapte klimaendringer omtalt som en «påstand». Og de siste årene har en lang rekke profiler uttalt at klimakrisen ikke er reell – og i hvert fall ikke menneskeskapt:

«Vær klimaskeptikere!»

Da Christian Tybring-Gjedde jobbet for å bli valgt inn i partiets sentralstyre under årets landsmøte i mai, sa han fra talerstolen at klima er blitt «den nye avguden til venstresiden»:

«CO2-hysteriet er overdrevet. Jeg tror rett og slett ikke på det. Det er blitt den nye avguden til venstresiden å tro på dette. Vi må ikke være med på det! Det er en stor løgn. Ikke vær med på avgiftene. Ikke snakk med to tunger. Vær klare. Vær klimaskeptikere. For det er det folket er! De stoler ikke på ekspertene», sa han fra talerstolen – og ble innvalgt.

Under et seminar på det samme landsmøtet, uttalte Frp-veteran Carl I. Hagen at «CO2 har ingenting med klima å gjøre». I april slo han fast på Facebook at «den livsgivende gassen CO2 som verden ikke kan leve uten er ingen fare!». Og da skoleungdom streiket for klima i mai, skrev han følgende samme sted:

«Byene viser såkalt klimastreik! Trist for barn som er hjernevasket til å tro at utslipp av den livsgivende gassen CO2 har noen negative virkninger på klimaet! Det er ingen tegn fra de siste tusener av år med klimaendringer som viser noen sammenheng mellom CO 2 og temperatur».

Hagen har i flere år avvist sammenhengen mellom klimaendringer og CO2-utslipp. I en debatt med Cicero-forsker Bjørn Hallvard Samset på NRK i 2016, sa Hagen at «naturen har sørget for at klimaet har variert»:

– Klimahysteriet er rent bedrageri. Det er ingen nevneverdig sammenheng mellom CO2-utslipp og temperaturene, uttalte han.

Christian Tybring-Gjedde og Carl I. Hagen.

«Religiøs fanatisme»

Før norske elevers første klimastreik i mars, rykket innvandringspolitisk talsmann og stortingsrepresentant Jon Helgheim ut med advarsler om «klimahysteri» og «enorm skremselspropaganda».

Senest onsdag denne uka skrev han på Facebook at «klimasaken har blitt religiøs fanatisme som det er flaut å bevitne».

«I fjor var det knusktørt og klimaendringer fikk skylden. I år er det dyvått og klimaendringer får skylden. Om det er vått eller tørt, kaldt eller varmt, snø eller bart, stabilt eller ustabilt vær, så får klimaendringer skylden. Nå må dette tøyset snart ta slutt», resonnerte Helgheim.

– Jeg tror på klimaendringer, men jeg tror ikke at vi mennesker påvirker særlig mye, uttalte Helgheim til Dagsavisen i fjor.

«Kulldioksid, selve livets gass»

Kent Andersen i Oslo Frp har i en årrekke markert seg som klimafornekter i offentligheten. «Avblås kampen mot harmløs CO2», proklamerte han allerede for fire år siden. På Twitter skrev han følgende i desember i fjor:

«Og hvis det fortsatt finnes fornuftige folk der ute, minner jeg om at CO2 er plantenæring, som er så harmløst at selv donaldbrus er full av det».

Andersen skriver jevnlig om klima og miljø for den høyreradikale nettsiden Document.no: «Det er skiføre akkurat som før, og vær akkurat som før: Været og sesongene varierer naturligvis kraftig som de alltid har gjort, men globale klimakatastrofer? Hvor da?», spurte han retorisk i mai.

John Brungot, som er Frps ordførerkandidat på Nesodden foran valget til høsten, mener at «klimahypotesen aldri er blitt bevist vitenskapelig, verken i laboratorium eller in natura».

– Klimautfordringene er ikke verre enn før, og de skyldes i hvert fall ikke utslipp av kulldioksid, selve livets gass, sa han til Nesoddposten i slutten av mai.

«Skyldes naturlige variasjoner»

Før landsmøtet i 2017 foreslo Frp-profilene Morten Ørsal Johansen, Ulf Leirstein, Morten Wold, Åse Michaelsen, Morten Stordalen, Jørund Rytman og Christian Tybring-Gjedde at følgende formulering skulle tas inn i partiprogrammet:

«Frp mener at klimaendringer skyldes naturlige variasjoner og tar avstand fra påstanden om at klimaendringer skyldes menneskenes marginale utslipp av klimagasser».

– Det er skapt et klimahysteri. Om 50 år vil mange si «fy flaten, tenk at vi kunne la oss lure sånn», sa Ørsal Johansen til Gudbrandsdølen Dagningen. Rundt én fjerdedel av representantene i Frps stortingsgruppe støttet den gang formuleringen, som ikke ble tatt inn i programmet.

Morten Ørsal Johansen og Morten Wold.

«Vi er veldig skeptiske til teorien om at klimaendringer er menneskeskapte, men vi er opptatt av å ta vare på miljøet», sa mangeårig stortingsrepresentant Kari Kjønaas Kjos fra Akerhus Frp i fjor sommer (lignende argumentet går igjen hos alle fylkeslederne Filter Nyheter har snakket med i denne saken).

«Det finnes andre tall»

Gruppeleder Ulf Erik Knudsen i Drammen Frp uttalte i fjor at «det er mange som lever godt av å komme med forskningsrapporter om klima. Det finnes også andre tall».

Nestleder Lavrans Kierulf i fylkeslaget Viken Frp fulgte opp med lignende resonnementer: «Jeg ser at fagfolkene er uenige. Jeg tror på klimaendringer, det er dokumentert, men om de er menneskeskapte – det er jeg kritisk til. Man skal aldri si aldri. Men jeg har ikke sett overbevisende dokumentasjon på det så langt», sa han i fjor.

Nestleder Ole Hovengen i Drammen Frp beskrev seg selv som «i det agnostiske området når det gjelder menneskeskapte klimaendringer»: «Per i dag er det for tynt grunnlag til å fastslå at klimaendringer er menneskeskapte, men at vi opplever klimaendringer, det gjør vi», sa Hovengen.

Bystyrerepresentant Arild Østeby sa at han ikke «ene og alene» trodde på at klimaendringene er menneskeskapt: – Jeg tror sola har mer med det å gjøre, uttalte han til Dagsavisen.

«Klima-messiasene»

I en debatt om justisminister Jøran Kallmyrs tale på frigjøringsdagen 8. mai, skrev fylkesleder Christian Eikeland i Agder Frp følgende på Facebook:

«Nå mener jeg mye av det Hitler stod for, kan kan minne om mye av det sosialistene fronter i dag, monopol, makt og propaganda (klima)». Om det siste punktet skrev han siden følgende: «Nå føres det en stor propaganda på klima, et klimahysteri. Det er hva jeg mener».

Eikeland beklaget formuleringen i ettertid – styret i Lindesnes Frp fremmet senere mistillit mot Eikeland på grunn av uttalelsen. Også tidligere har Eikeland langet ut mot «klimahysteriet som eksisterer der ute» og karakterisert klimaforkjempere som «klima-messiasene».

«Utnyttet i propagandaøyemed»

I mars publiserte Ole Jacob Johansen i Asker Frp en bildecollage på Facebook som viste Miljøpartiet de Grønne-politiker Lan Marie Berg og klimaaktivisten Greta Thunberg sammen med nazistisk Hitler-jugend propaganda og et foto av Heinrich Himmler med en jente på fanget.

Etterpå beklaget han og slettet innlegget, men det hadde han ikke trengt å gjøre, ifølge Trond Ellingsen, som var leder i lokallaget:

«Jeg synes Ole Jacob illustrerte dette godt ved sitt innlegg på Facebook, som jeg personlig ikke så noe galt i», skrev han i en e-post til Budstikka. Noen dager senere skrev Ellingsen et leserinnlegg til samme avis, der han slår fast at «klimaet på jorden har alltid variert. Det har solen sørget for, CO2 har intet med det å gjøre».

Så sent som i forrige uke hadde Ellingsen et leserbrev med tittelen «Klimaet passer seg selv» på trykk i lokalavisa: «Når det gjelder hypotesen om menneskeskapt global oppvarming, er hypotesen i hvert fall tvilsom i og med at CO2-innholdet i atmosfæren stiger jevnt og trutt, mens jordens middeltemperatur har vært stabil siden 1997», skriver han der.

(Ellingsen har for øvrig trukket seg som leder for lokallaget, ifølge seg selv for å konsentrere seg om arbeidet som styreleder i Document.no).

Ole Jacob Johansen og Christian Eikeland.

«FN har gått fullstendig av hengslene»

Akerhus Frps Arne-Rune Gjelsvik, som også er rådgiver i partiets hovedorganisasjon, tok til orde for «nei til klimastreik» i et leserbrev i Romerikes blad i mars:

«Jeg konstaterer at storsamfunnet og FN har gått fullstendig av hengslene når det gjelder klimaendringer. Det er etablert en sannhet om at dagens klimaendringer er menneskeskapte, og at det dersom vi ikke klarer å senke temperaturen på kloden går det rett vest for hele planeten», skriver Gjelsvik.

«Alarmistene skremmer først barn og unge fra sans og samling, og bruker deretter de unges angst som sannhetsbevis for at noe må gjøres», legger han til. Han mener klimaendringene skjer helt naturlig:

«Lenge før den første oljen ble tatt opp og brent, var det flere grader varmere på jorden enn det er i dag», heter det videre.

«Vet for lite om hva som påvirker disse endringene»

Frps prinsipp- og handlingsprogram for 2017-2021 kommer for øvrig med flere forbehold om hva som forårsaker klimaendringer:

«Jordens klima skifter over tid, og vi vet for lite om hva som påvirker disse endringene. Derfor er det viktig å legge et føre-var-prinsipp til grunn for klimapolitikken i stedet for å kanalisere all innsats i en bestemt retning», heter det innledningsvis.

Partiet ønsker «bredere forskning og åpen, kritisk debatt rundt årsaker til, og omfanget av klimaendringer».

«Det er nødvendig med en nyansert klimadebatt. Problemstillingen som politikere og forskere fra FNs klimapanel retter oppmerksomhet mot, kan være alvorlig. Advarslene gir grunnlag for varsomhet. Samtidig kan det være uheldig og uriktig å koble enhver flom, hete eller kuldebølge, storm og andre værformer til påstanden om menneskeskapte klimaendringer», heter det videre.