Oslo Tingrett frikjente 4. januar staten for å ha brutt Grunnlovens paragraf 112, den såkalte miljøparagrafen.

Natur og Ungdom og Greenpeace saksøkte den norske staten for å tillate oljeboring i Barentshavet, og argumenterte for at vedtaket er brudd på miljøparagrafen i Grunnloven, § 112. Der står det at borgerne har rett til et «miljø som sikrer helsen, og til en natur der produksjonsevne og mangfold bevares», også for fremtidige generasjoner.