- Jeg er ufattelig provosert av at denne saken kommer opp som del av et politisk spill om regjeringsmakt, sier Åslaug Sem-Jacobsen (Sp) til Filter Nyheter.

Etter en flere timers debatt sent i går kveld, vedtok Stortinget en innstramming av kvinners abortrettigheter. Lovendringen som innfører nemndbehandling av all fosterreduksjon ble vedtatt med 105 mot 64 stemmer.

Samtlige representanter for Arbeiderpartiet, Sosialistisk venstreparti og Miljøpartiet De Grønne stemte imot. Regjeringspartiene stemte for - og fikk også støtte fra et stort flertall i Senterpartiet.

Sp har programfestet at partiet ikke vil «tillate fosterreduksjon av friske fostre», men samtidig «videreføre dagens abortlovgivning». Partigruppa bestemte at representantene skulle være fristilt i saken. To av 19 stortingspolitikere gikk imot resten: Siv Mossleth (Nordland) og Åslaug Sem-Jacobsen (Telemark).