«Jeg er ufattelig provosert»: Bare to kvinner brøt med eget parti i abortsaken

Siv Mossleth og Åslaug Sem-Jacobsen.

– Jeg er ufattelig provosert av at denne saken kommer opp som del av et politisk spill om regjeringsmakt, sier Åslaug Sem-Jacobsen (Sp) til Filter Nyheter.

Etter en flere timers debatt sent i går kveld, vedtok Stortinget en innstramming av kvinners abortrettigheter. Lovendringen som innfører nemndbehandling av all fosterreduksjon ble vedtatt med 105 mot 64 stemmer.

Samtlige representanter for Arbeiderpartiet, Sosialistisk venstreparti og Miljøpartiet De Grønne stemte imot. Regjeringspartiene stemte for – og fikk også støtte fra et stort flertall i Senterpartiet.

Sp har programfestet at partiet ikke vil «tillate fosterreduksjon av friske fostre», men samtidig «videreføre dagens abortlovgivning». Partigruppa bestemte at representantene skulle være fristilt i saken. To av 19 stortingspolitikere gikk imot resten: Siv Mossleth (Nordland) og Åslaug Sem-Jacobsen (Telemark).

«En harmdirrende prosess»

– For meg handler dette om en innskrenkning av abortloven, noe som er en innskrenkning av kvinners rettigheter. Det er jeg ekstremt imot, sier Sem-Jacobsen til Filter Nyheter.

– Rent prinsipielt synes jeg også det er helt feil at dersom man som kvinne fra nå blir gravid med to eller flere, så skal noen bestemme over deg. Men blir du tilfeldigvis bare gravid med ett barn, da slipper du det, legger hun til.

Sem-Jacobsen er likestillingspolitisk talsperson for partiet og sier hun er glad for at Kjersti Toppe, parlamentarisk nestleder, gjorde det klart fra talerstolen at partiets representanter stemte som de ville.

Utdrag fra Sps prinsipp- og handlingsprogram 2017-2021.

– Jeg reiste meg og trykket lenge på den røde knappen. Det var en harmdirrende prosess, sier Sem-Jacobsen, som i forkant av voteringen la ut et innlegg på Facebook der hun blant annet omtalte forholdet til sitt eget parti:

«Partiet mitt anerkjenner at dette er et spørsmål av en slik kvalitet at partiets representanter selvfølgelig skal få stemme etter egen overbevisning. Som jeg altså får anledning til i dag, når jeg stemmer mot, mens andre partifeller kommer til å stemme for. Vi i Sp mener dette er et altfor sårt og personlig tema, og et altfor viktig spørsmål, til at man benytter seg av partipisk».

– Jeg har fått voldsomt med støtteerklæringer og personlige meldinger, også fra mitt eget valgdistrikt, svarer hun på spørsmål fra Filter Nyheter om hun har fått reaksjoner fra sitt eget parti i etterkant.

«Gir meg en ubehagelig følelse»

Også Sp-representant Siv Mossleth valgte å stemme imot det omstridte abortforslaget. I likhet med flertallet i partiet – og i tråd med partiprogrammet – har hun «ikke særlig sans for fosterreduksjon», forteller hun til Filter Nyheter. Men:

– Vi må være helt tydelige på at det skal være opp til den enkelte kvinne å bestemme selv. Vi bør ikke legge opp til at det skal nemndbehandles. Dette handler om kvinners grunnleggende rettighet til å bestemme over egen kropp. Vi må ikke overlate den rettighetene til en nemnd, sier Mossleth.

Hun karakteriserer gårsdagens sesjon i Stortinget som både spesiell og merkelig:

– Like før Stortinget tar sommerferie, skal altså de små regjeringspartiene Venstre og Kristelig Folkeparti innkassere sine seire: Forbudet mot pelsdyroppdrett var regjeringens morgengave til Venstre. Det var skammelig å høre at Høyre- og Frp-representanter både skrøt av næringen og kom med beklagelser fra talerstolen, før de alle stemte for å legge dem ned, sier hun, og fortsetter:

– Så kommer abortsaken. Det handler om prinsippet: At denne type saker skal avgjøres av nemnd. Det er en endring som veldig mange anser som en innstramming. Dette var regjeringens agn til KrF for å få dem med i regjeringen. Nå føler mange at deres rettigheter er betalingen for at disse partiene fortsatt kan sitte i regjering. Det gir meg en ubehagelig følelse at så mye kan legges i potten for å beholde makten.