Israelsk militær-talsmann fremstiller Norge som terrorist-venn

Espen Barth Eide. Foto: Departementene

Etterhvert som flere land har stanset pengeoverføringer til FNs hjelpeorganisasjon for palestinske flyktninger i Midtøsten (UNRWA), blir Norges posisjon stadig mer synlig internasjonalt. Det illustreres av den ekstreme uttalelsen til tidligere IDF-talsperson Jonathan Conricus på Twitter i morges«[Det norske utenriksdepartementet] er tydeligvis Hamas’ beste venn i Europa. De skandinaviske naboene Sverige og Finland har suspendert pengene til UNRWA, som alle andre demokratier, men Norge nekter å vedgå å ha støttet terror med pengene til skattebetalerne deres». (Overfor Nettavisen vil ikke IDF kommentere uttalelsen, som ligger ganske nære Israels offisielle posisjon: – Vi er overbevist om at ingen i Norge ønsker at skattepengene deres skal gå med til en organisasjon som bidrar til å promotere hat og vold, sier Israels ambassadør til Norge, Avi Nir-Feldklein). 

Generalsekretær Raymond Johansen i Norsk Folkehjelp kom i går med svært tydelig støtte til Norge og utenriksminister Espen Barth Eides ståsted i UNRWA-saken. – Det å signalisere at man skal fryse midlene er meget dramatisk og umenneskelig, sier Johansen til Dagbladet. I går stoppet Sverige utbetalinger til UNRWA som følge av israelske anklager om at ansatte deltok i 7. oktober-terroren, og fulgte dermed etter land som USA, Storbritannia, Frankrike, Japan, Østerrike, Italia, Nederland, Finland, Australia og Canada. En rekke uavhengige hjelpeorganisasjoner har samlet protestert mot pengefrysen og påpekt konsekvensene av å ramme hele FN-organet som står for den humanitære bistanden til  palestinske flyktninger.


STADIG YNGRE: − Politiet ser med bekymring på at det begås mer kriminalitet blant stadig yngre barn. Selv om den største økningen består av mindre alvorlige forhold, er det flere utviklingstrekk som peker på utfordringer samfunnet må ta grep om i fellesskap, sier politidirektør Benedicte Bjørneland om statistikk for 2023 lagt fram i dag. Ifølge NRK ble det i 2023 påtaleavgjort 21 800 straffbare forhold av mindreårige – en økning på 28 prosent fra året før. Økningen er særlig høy for voldshendelser. I mer enn en tredel av straffesakene med mindreårige var gjerningspersonen under 15 år. Politidirektøren mener tiltak må ta høyde for bakenforliggende årsaker som «barnefattigdom, manglende integrering, trangboddhet, fravær av fritidstilbud, utenforskap, skolefrafall, rusproblemer og psykisk uhelse».FRANSK BONDEOPPRØR SPRER SEG: Franske bønder har demonstrert mot myndighetene i to uker – blant annet ved å sperre store motorveier med traktorer og halmblokker, og ved å sette fyr på lastebiler og bildekk. Nå sprer protestene seg til enda flere europeiske land. 

Bønder i Belgia startet å sette opp motorvei-blokader og kastet egg mot departementer mandag, og planlegger å fortsette med nye protester, mens spanske bønder varsler at de vil organisere store demonstrasjoner i februar. Også polske og tyske bønder har meddelt at de vil henge seg på på et senere tidspunkt. 

I korte trekk demonstrerer bøndene mot lav betaling, det de mener er en overdreven regulering av miljøvern fra EUs side og urettferdig konkurranse fra billig import. Særlig har en pågående EU-forhandling med den latinamerikanske handelsblokken Mercosur skapt bekymring. Den franske finansministeren Bruno Le Maire kunngjorde i dag at Paris vil blokkere en handelsavtale av hensyn til egen bondestand og matproduksjon.


BEHOLDER OMSTRIDT GENERAL: Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj gjør helomvending og lar forsvarssjef Valerij Zaluzjnyj bli i stillingen. Årsaken er at ingen andre kandidater var villige til å ta over, skriver The Times i dag (norsk NTB-gjengivelse blant annet hos ABC Nyheter). Zaluzjnyj var ansvarlig for den i all hovedsak feilede sommeroffensiven i fjor, nektet å følge amerikanske råd om å konsentrere styrkene i frykt for store tapstall, og har trolig irritert presidenten med sine uttalelser til internasjonal presse om at situasjonen er fastlåst for de ukrainske forsvarsstyrkene. Det ble tidligere i dag meldt om at Zaluzjnyj hadde fått beskjed av Zelenskyj om at han hadde sparken, selv om en formell presidentordre fortsatt ikke var undertegnet.